Nasze kursy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 25 lipca 2024 r., 9 września 2024 r., 24 października 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta ODZ

Prowadzący: Tomasz Wrzesiewski

Termin: 19-20 sierpnia 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania ODZ

Prowadzący: Klaudia Borys

Prowadzący: Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Terminy: 20 sierpnia 2024 r., 13 września 2024 r., 14 października 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? on-line ODZ

Prowadzący: dr Joanna Kubicka

Terminy: 21 sierpnia 2024 r., 3 września 2024 r., 4 października 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 22 sierpnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów ODZ

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Terminy: 26 - 27 sierpnia 2024 r., 2 -3 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 5 września 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Przychody ze sprzedaży - zasady rachunkowości i metodologia badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Agata Sajewicz

Terminy: 9-10 września 2024 r., 21-22 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 11 września 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Teresa Cebrowska

Termin: 12 września 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 13 września - 18 października 2024 r.

Cena netto: 2800 zł

Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 16 września 2024 r., 19 września 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Prace badawcze i rozwojowe w ujęciu bilansowym i podatkowym

Prowadzący: Bożena Wilk

Termin: 18 września 2024 r.

Cena netto: 500 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Terminy: 20 września 2024 r., 19 listopada 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 23 września 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta ODZ

Prowadzący: Monika Iwaniec

Terminy: 24-25 września 2024 r., 26-27 listopada 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania ODZ

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Terminy: 26 września 2024 r., 7 listopada 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 26-27 września 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Ustalanie i badanie zmiany stanu produktów

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 30 września 2024 r.

Cena netto: 340 zł

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 30 września - 1 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Akceptacja zlecenia - dowody badania. Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 30 września 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 1 -2 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Fundacja rodzinna – aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Prowadzący: Beata Krzyżagórska-Żurek

Termin: 3 października 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Jak usprawnić pracę z danymi za pomocą narzędzia Power Query

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 9 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne ODZ

Prowadzący: Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Terminy: 14-15 października 2024 r., 14-15 listopada 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 16-17 października 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 17 października 2024 r.

Cena netto: 460 zł