Nasze kursy

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2021 r.

 • Omówimy koncepcję modyfikacji sprawozdania z badania w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami.

 • Usystematyzujemy wiedzę z zakresu rachunkowości.

 • Wskażemy, jak ustrzec się od błędów poprzez wskazanie obszarów narażonych na nieprawidłowości.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Tomasz Karpiński

Wykładowca: Tomasz Karpiński

Termin: 22 listopada 2021 r.

absolwent Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2003-2005 studiował również na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster oraz Fachhochschule w Stralsund. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie finansowym. Swoje doświadczenie zdobył pracując dla międzynarodowej firmy doradczej oraz pracując na stanowisku kierowniczym jednej z czołowych sieci dyskontów spożywczych w Polsce (Lidl). Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. finansowych jednej ze spółek akcyjnych działających w branży medycznej.

Od 2011 r. jest biegłym rewidentem oraz studentem międzynarodowej organizacji zawodowych księgowych - Association of Chartered Certified Accountants.

Jest ekspertem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za opiniowanie projektu Krajowych Standardów Rachunkowości (działalność deweloperska). Ponadto przeprowadzał szereg szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz procedur badania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw oraz dla biegłych rewidentów (ponad 700 godzin przeprowadzonych szkoleń).

Specjalizuje się w przeglądach typu due diligence, badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych, przygotowaniu sprawozdań finansowych zgodnie z IFRS. Realizował szereg prac dla klientów działających w branży produkcyjnej, budowlanej oraz w sektorze nieruchomości.

Magdalena Maksymiuk

Wykładowca: Magdalena Maksymiuk

Termin: 13 grudnia 2021 r.

biegły rewident, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada wszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Pracowała w podmiotach międzynarodowych, w tym o zasięgu globalnym, o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej (w tym japońskiej, francuskiej). W ramach prowadzonych projektów m.in.: opracowała kontrole wewnętrzne, organizację działów księgowości, międzynarodowe wdrożenia narzędzi i oprogramowania IT (w tym programy typu ERP), budowała współpracę działów księgowości z działami sprzedaży/produkcji.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 8 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający uzyskaną wiedzę.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 listopada 2021 r. wpłać do 12 listopada 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "NWN20211122" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 13 grudnia 2021 r. wpłać do 3 grudnia 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "NWN20211213" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Cena netto: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl