Nasze kursy

ODZ

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 r.

 • Omówimy koncepcję modyfikacji sprawozdania z badania w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami.

 • Usystematyzujemy wiedzę z zakresu rachunkowości.

 • Wskażemy, jak ustrzec się od błędów poprzez wskazanie obszarów narażonych na nieprawidłowości.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia
 • Zakres szkolenia
 • Istotne zmiany w sposobie raportowania danych finansowych przez jednostki:
  - rola technologii informatycznych,
  - kultura organizacyjna,
  - regulacje i standardy.

2. Przyczyny powstawania błędów

 • Projektowanie procesu kontroli wewnętrznej w ramach przygotowania sprawozdania finansowego.
 • Profesjonalne doradztwo i jego znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.
 • Monitorowanie zmian zasad rachunkowości.
 • Nadużycia.
 • Narzędzia wspomagające proces przygotowywania sprawozdania finansowego.

3. Istotne obszary narażone na nieprawidlowości

 • Wycena wartości szacunkowych, podejście kierownictwa jednostki do zagadnienia profesjonalnego osądu.
 • Utrata wartości aktywów, jako istotny element w ocenie poprawności wyceny należności oraz środków trwałych.
 • Transakcje z jednostkami powiązanymi, identyfikacja stron powiązanych oraz zakres ujawnień.

c.d. 3. Istotne obszary narażone na nieprawidlowości

 • Rezerwy jako element najczęściej pomijany w sprawozdaniu finansowym.
 • Zapasy.
 • Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej nie tylko dla sprawozdawczości sektora budowlanego.
 • Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, kompletność, sposób prezentacji oraz ich istotność dla oceny działalności jednostki przez użytkowników.
 • Estetyka sprawozdania finansowego, kiedy forma przedstawienia danych liczbowych staje się nieprawidłowością.
 • Zestawienie tabelaryczne pozostałych nieprawidłowości.

4. Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłego rewidenta

 • Sposób oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450.
 • Wpływ zidentyfikowanych nieprawidłowości na sprawozdanie z badania.
 • Przedstawienie przykładowego modelu oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta uwzględniającego koncepcję istotności wykonawczej

5. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Teresa Cebrowska

Wykładowca: Teresa Cebrowska

dr nauk ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, wykładowca i praktyk, współautor Komentarza do ustawy o rachunkowości (wyd. Wolters Kluwer), wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający uzyskaną wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 12 września 2024 r. wpłać do 02 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "NWNSF20240912" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Cena netto: 460 zł

Termin: 12 września 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl