Nasze kursy

ODZ

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Przedstawienie wytycznych Dyrektywy CSRD w zakresie sprawozdawczości spółek.

 • Zapoznanie z wymogami Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

 • Omówienie procesu raportowania w praktyce.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel i zakres szkolenia.
 • Podsumowanie wymogów i praktyki w zakresie raportowania ESG.

2. Kontekst regulacyjny

 • Omówienie zakresu i wymogów CSRD.

3. ESRS – standardy przekrojowe

 • Wymogi raportowania zawarte w:
  • ESRS 1 General requirements (Wymogi generalne*),
  • ESRS 2 General disclosures (Ujawienia ogólne*),
 • Proces oceny podwójnej istotności.
 • Obowiązkowe elementy raportowania zgodnie z ESRS.
 • Wymagane informacje ESG wynikające z innych regulacji UE (w tym Taksonomia UE).

4. ESRS – standardy tematyczne

Wymogi raportowania zawarte w:

 • Standardach środowiskowych:
  • ESRS E1 Climate change (Zmiana klimatu*,
  • ESRS E2 Pollution (Zanieczyszczenie*),
  • ESRS E3 Water and marine resources (Zasoby wodne i morskie*),
  • ESRS E4 Biodiversity and ecosystems (Bioróżnorodność i ekosystemy*),
  • ESRS E5 Resource use and circular economy (Wykorzystanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego*).

c.d. 4. ESRS – standardy tematyczne

 • Standardach społecznych:
  • ESRS S1 Own workforce (Zatrudnienie*),
  • ESRS S2 Workers in the value chain (Pracownicy w łańcuchu dostaw*),
  • ESRS S3 Affected communities (Społeczności lokalne*),
  • ESRS S4 Consumers and end-users (Konsumenci i użytkownicy końcowi*).
 • Standardzie w zakresie governance:
  • ESRS G1 Business conduct (Praktyki biznesowe*).

5. Proces raportowania

 • Omówienie procesu raportowania.
 • Dyskusja wokół szans i wyzwań.

6. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Klaudia Borys

Wykładowca: Klaudia Borys

Termin: 20 sierpnia 2024 r., 14 października 2024 r.

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Pierwsze doświadczenia zdobywała jako konsultantka Deloitte w zespole Sustainability Consulting Central Europe, wspierając klientów w tworzeniu raportów oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Następnie przez prawie 5 lat pracowała w ING Banku Śląskim i zajmowała się zrównoważonym rozwojem. W banku koordynowała również tworzenie części niefinansowej raportów zintegrowanych, strategii zrównoważonego rozwoju, a także inne projekty związane z tym obszarem. Następnie pracowała jako menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w firmie SAPERE, wspierając klientów procesowo i merytorycznie w zakresie tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju/ ESG oraz strategii zrównoważonego rozwoju/ ESG. Obecnie w firmie Incube CPM wdraża w firmach narzędzie do zbierania i raportowania danych ESG oraz doradza w zakresie raportowania i strategii ESG.

W ramach swoich doświadczeń prowadziła także sesje dialogowe z interesariuszami, występowała na branżowych konferencjach, prowadziła webinary, przeprowadzała szkolenia, warsztaty i tworzyła i e-learningi w zakresie ESG.

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Wykładowca: Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Termin: 13 września 2024 r.

Członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zarządza rozwojem organizacji, nadzoruje merytoryczny rozwój i zarządzanie projektami FOB. Ekspertka, pasjonatka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów.

Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG. Wykładowczyni i trenerka w m.in, Uczelni Łazarskiego, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance.

Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Od listopada 2021 do stycznia 2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG.

Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się CSR w Tchibo Warszawa i filantropią korporacyjną w Forum Darczyńców.

Alumna Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skończyła kurs ze zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Cambridge.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Kurs w terminie 10 czerwca br. poprowadzi Pani Klaudia Borys.
  • Kurs w terminach 12 lipca oraz 13 września br. poprowadzi Pani Maria Krawczyńska-Kaczmarek.
  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 12 lipca 2024 r. wpłać do 02 lipca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "SRZRW20240712" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 20 sierpnia 2024 r. wpłać do 10 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "SRZRW20240820" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 13 września 2024 r. wpłać do 03 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "SRZRW20240913" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 14 października 2024 r. wpłać do 04 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "SRZRW20241014" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania

Cena netto: 460 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl