Nasze kursy

Firma audytorska jako strona postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary administracyjnej

Prowadzący: adw. Katarzyna Krzyżanowska

Termin: 4 marca 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 6-7 marca 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 14 marca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 15 marca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Ustalanie i badanie zmiany stanu produktów

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 18 marca 2024 r.

Cena netto: 340 zł

Dozwolone działania w ramach planowania podatkowego na rok 2024

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

Termin: 19 marca 2024 r.

Cena netto: 500 zł

Podwójna istotność w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Prowadzący: Paweł Zaczyński

Termin: 19 marca 2024 r.

Cena netto: 340 zł

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Terminy: 21 marca 2024 r., 5 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Prowadzący: dr hab. Tomasz Maślanka

Termin: 22 marca 2024 r.

Cena netto: 560 zł

Jak usprawnić pracę z danymi za pomocą narzędzia Power Query

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 25 marca 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 2 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 4 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania ODZ

Prowadzący: Klaudia Borys

Prowadzący: Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Terminy: 9 kwietnia 2024 r., 4 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 16 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? on-line ODZ

Prowadzący: dr Joanna Kubicka

Termin: 19 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 22 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym i podatkowym

Prowadzący: Artur Hołda

Termin: 23 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 560 zł

Leasing w praktyce – ujęcie wg UoR, KSR 5 oraz MSSF 16

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 24 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 560 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 6 maja 2024 r.

Cena netto: 280 zł

CIT estoński - wpływ na dane prezentacyjne i bilansowe spółki

Prowadzący: Krzysztof Blimel

Termin: 9 maja 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Jak wykorzystać MS Power BI do analizy i wizualizacji danych

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 13 maja 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 12 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania ODZ

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Termin: 26 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł