Nasze kursy

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 9 grudnia 2022 r., 6 marca 2023 r.

Cena netto: 240 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 16 grudnia 2022 r., 26 stycznia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 22 grudnia 2022 r., 9 lutego 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 27-28 grudnia 2022 r., 14-15 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł