Nasze kursy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 4-5 czerwca 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Konsolidacja sprawozdań finansowych - warsztaty

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 7-8, 14-15, 21-22 lipca 2020 r.

Cena: 2100 zł

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Prowadzący:

Terminy: 2 września 2020 r., 19 października 2020 r., 18 listopada 2020 r., 30 grudnia 2020 r.

Cena: 200 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 4 września 2020 r., 9 października 2020 r., 13 listopada 2020 r., 4 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 7-8 września 2020 r., 26-27 października 2020 r., 7-8 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Terminy: 9 września 2020 r., 28 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 11 września 2020 r., 6 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 14-15 września 2020 r., 9-10 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 23 września 2020 r., 4 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 30 września 2020 r., 21 października 2020 r., 24 listopada 2020 r., 16 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Prowadzący: Ireneusz Kurczyna

Terminy: 5 października 2020 r., 23 listopada 2020 r., 29 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 6 października 2020 r., 9 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 7 października 2020 r., 30 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 16-17 października 2020 r., 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 700 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ceny transferowe 2019 - w praktyce

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Prowadzący: Wiesław Leśniewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena: 700 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł