Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 22-23 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 2-3 września 2021 r., 27-28 października 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 30 września-1 października 2021 r., 23-24 listopada 2021 r.

Cena netto: 700 zł