Kontakt

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80 (budynek Babka Tower, wejście od ul. Dzikiej)
00-175 Warszawa

tel. (22) 637 31 04
faks (22) 637 30 84
ce@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl