Nasze kursy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 4-5 czerwca 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 7-8 września 2020 r., 26-27 października 2020 r., 7-8 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 14-15 września 2020 r., 9-10 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 16-17 października 2020 r., 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena: 700 zł