Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 12-13 grudnia 2022 r., 13-14 marca 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 27-28 grudnia 2022 r., 14-15 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 29-30 grudnia 2022 r., 16-17 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 6-7 lutego 2023 r.

Cena netto: 1100 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 23-24 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł