Nasze kursy

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 11-12 marca 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 18-19 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów ODZ

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 24-25 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Prowadzący: Artur Hołda

Termin: 6-7 maja 2024 r.

Cena netto: 980 zł