Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 7 -8 grudnia 2020 r., 14 -15 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania - on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 21-22 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia on-line

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł