Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 22-23 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 28-29 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 5-6 lipca 2021 r., 16-17 września 2021 r., 3-4 listopada 2021 r., 20-21 grudnia 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Excel w finansach - warsztaty dla zaawansowanych

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 8-9 lipca 2021 r.

Cena netto: 800 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 31 sierpnia - 1 września 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 30 września-1 października 2021 r., 23-24 listopada 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4-5 października 2021 r.

Cena netto: 900 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 15-16 listopada 2021 r.

Cena netto: 900 zł