Nasze kursy

ODZ

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Omówimy zmiany w prawie podatkowym w zakresie CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

 • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.

 • Powinna także umożliwić biegłemu identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Program

1. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych w 2023 r. i 2024 r.

 • Podatek CIT od przerzuconych dochodów.
 • Minimalny podatek dochodowy CIT.
 • Globalny minimalny podatek dochodowy.
 • Elektroniczne przesyłanie ksiąg do urzędu skarbowego.
 • Pozostałe istotne kwestie.

2. Aktualne przepisy dotyczące cen transferowych

 • Terminy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.
 • Informacja o cenach transferowych TPR.
 • Pozostałe istotne kwestie.

3. Aktualne przepisy w zakresie podatku u źródła

 • Pobór podatku według mechanizmu “pay and refund”.
 • Opinia o stosowaniu preferencji.
 • Oświadczenie kierownika jednostki płatnika.
 • Wniosek o zwrot pobranego podatku u źródła.
 • Pozostałe istotne kwestie.

4. Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2023 r. i 2024 r.

 • Wprowadzenie Grupy VAT od 2023 r.
 • SLIM VAT 3.
 • Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 r.
 • Pozostałe istotne kwestie.

5. Inne ważne zmiany w podatkach

6. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Magdalena Pikuła

Wykładowca: Magdalena Pikuła

Licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradcy Podatkowego. Dzięki połączeniu profesjonalnej ekspertyzy podatkowej z praktyczną znajomością biznesu doskonale rozumie potrzeby klienta. Podczas prowadzonych szkoleń potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 25 lipca 2024 r. wpłać do 15 lipca 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APPXX20240725" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 09 września 2024 r. wpłać do 29 sierpnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APPXX20240909" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 24 października 2024 r. wpłać do 14 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APPXX20241024" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cena netto: 460 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl