Nasze kursy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 4 godz. z bloku rachunkowość i 4 godz. z bloku rewizja finansowa w ramach ODZ w 2019 r.

 • Omówimy zmiany w prawie podatkowym w zakresie CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

 • Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.

 • Powinna także umożliwić biegłemu identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24 października 2019 r. wpłać do 14 paździenika 2019 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APP20191024" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 21 listopada 2019 r. wpłać do 11 listopada 2019 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APP20191121" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 11 grudnia 2019 r. wpłać do 1 grudnia 2019 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "APP20191211" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

Wykładowca: Magdalena Pikuła

Licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradcy Podatkowego. Dzięki połączeniu profesjonalnej ekspertyzy podatkowej z praktyczną znajomością biznesu doskonale rozumie potrzeby klienta. Podczas prowadzonych szkoleń potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę.

Harmonogram zajęć


 • 10.00 - 11.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 11.30 - 11.40 - przerwa kawowa
 • 11.40 - 13.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 13.10 - 13.40 - przerwa lunchowa
 • 13.40 - 15.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 15.10 - 15.20 - przerwa kawowa
 • 15.20 - 16.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cena: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl