Nasze kursy

Konsolidacja sprawozdań finansowych - warsztaty

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 7-8, 14-15, 21-22 lipca 2020 r.

Cena: 2100 zł

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Terminy: 9 września 2020 r., 28 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 11 września 2020 r., 6 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe 2019 - w praktyce

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena: 700 zł