Nasze kursy

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 27-28 stycznia 2020 r.

Cena: 700 zł

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Terminy: 7 lutego 2020 r., 27 marca 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 17-18 lutego 2020 r.

Cena: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 20-21 lutego 2020 r., 7-8 kwietnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 27 lutego 2020 r., 26 marca 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 24-25 marca 2020 r.

Cena: 700 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Brak terminów

Cena: 400 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Brak terminów

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 700 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ceny transferowe 2019 - w praktyce

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Prowadzący: Wiesław Leśniewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zamknięcie roku 2018 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Brak terminów

Cena: 400 zł