Nasze kursy

Biegły rewident w postępowaniu dyscyplinarnym

Prowadzący: Piotr Siekierski

Termin: 23 marca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 28 marca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 28 marca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Mechanizm finansowania oparty na technologii blockchain

Prowadzący: Katarzyna Ciupa

Termin: 29 marca 2023 r.

Cena netto: 500 zł

Raportowanie schematów podatkowych w praktyce biegłego rewidenta

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 31 marca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 5 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 340 zł

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - przychody ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 6 - 7 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 13-14 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady wybranych procedur badania: KOSZTY

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 15 kwietnia 2023 r. (sobota)

Cena netto: 380 zł

Przychody ze sprzedaży dóbr w świetle nowego KSR 15 i polskich zasad rachunkowości

Prowadzący: Agata Sajewicz

Termin: 17 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 500 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 17-18 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 18 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 19-20 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 1100 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 19 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 20 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe – kompendium wiedzy

Prowadzący: Agata Duda-Bieniek

Termin: 21 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 24 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Zmiany w podatku VAT

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 25 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Prowadzący: dr hab.inż Roman Kotapski

Termin: 26-27 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 1200 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 28 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku ODZ

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 8 maja 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 maja 2023 r.

Cena netto: 400 zł

konferencja: Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Prowadzący: Piotr Rybicki

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Prowadzący: Piotr Woźniak

Prowadzący: Monika Kaczorek

Termin: 10 maja 2023 r.

Cena netto: 1100 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 11 maja 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: ZAPASY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 13 maja 2023 r. (sobota)

Cena netto: 380 zł

Kodeks spółek handlowych - aspekty podatkowe

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 15 maja 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 19 maja 2023 r. (piątek) - 20 maja 2023 r. (sobota)

Cena netto: 700 zł

Badanie jednostek samorządu terytorialnego ODZ

Prowadzący: Małgorzata Wojtczak

Termin: 23 maja 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 5 czerwca 2023 r.

Cena netto: 240 zł

Kodeks spółek handlowych - aspekty prawne

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 15 czerwca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania ODZ

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Termin: 28 czerwca 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 22 września 2023 r.

Cena netto: 500 zł