Nasze kursy

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Terminy: 7 lutego 2018 r., 19 marca 2018 r.

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Tomasz Zielke

Brak terminów

Cena: 300 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Brak terminów

Cena: 300 zł

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdania finansowego

Prowadzący: Antoni Kwasiborski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 600 zł

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Prowadzący: Regina Frąckowiak

Brak terminów

Cena: 600 zł

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Prowadzący: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Brak terminów

Cena: 300 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Brak terminów

Cena: 600 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna w standardach COSO

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 300 zł