Nasze kursy

Efektywna organizacja czasu pracy w zdalnym zespole w praktyce biegłego rewidenta

Prowadzący: dr Sylwester Pietrzyk

Termin: 26 stycznia 2021 r.

Cena: 400 zł

Rola biegłego rewidenta w badaniu sprawozdania finansowego w kontekście MDR - on-line

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 27 stycznia 2021 r.

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 29 stycznia - 5 marca 2021 r.

Cena: 2100 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 1 lutego 2021 r.

Cena: 180 zł

Zmiany w podatku VAT w 2021

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 3 lutego 2021 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 4 lutego 2021 r., 24 marca 2021 r.

Cena: 400 zł

CIT 2021 - rewolucja w spółkach komandytowych oraz w działalności inwestycyjnej

Prowadzący: Marcin Górski

Termin: 8 lutego 2021 r.

Cena: 400 zł

Jak zapewnić poufność danych zgodnie z RODO i nie zbankrutować?

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 9 lutego 2021 r.

Cena: 180 zł

Akceptacja zlecenia atestacyjnego (w tym badania) - wymogi i dokumentacja

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 10 lutego 2021 r.

Cena: 280 zł

Sztuka komunikacji – jak można porozumieć się skutecznie i efektywnie

Prowadzący: dr Sylwester Pietrzyk

Termin: 11 lutego 2021 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 17-18 lutego 2021 r.

Cena: 700 zł

Podatki w obrocie nieruchomościami

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 24 lutego 2021 r.

Cena: 400 zł

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Prowadzący: Iza Lipka

Prowadzący: Michał Mika

Termin: 25 lutego 2021 r.

Cena: 200 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 2 marca 2021 r.

Cena: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 3 marca 2021 r., 24 maja 2021 r.

Cena: 400 zł

Problemy związane z przechowywaniem i zwrotem dokumentacji

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 8 marca 2021 r.

Cena: 180 zł

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce biegłego rewidenta on-line

Prowadzący: Radomir Szaraniec

Termin: 9 marca 2021 r.

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej - on-line

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Termin: 10 marca 2021 r.

Cena: 400 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 11 -12 marca 2021 r., 6 -7 maja 2021 r.

Cena: 700 zł

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub kontroli

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 22 marca 2021 r.

Cena: 180 zł

Ceny transferowe - weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 29 marca 2021 r.

Cena: 400 zł

Podatki i opłaty lokalne - kompendium wiedzy

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 31 marca 2021 r.

Cena: 400 zł