Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Termin: 28-29 sierpnia 2019 r.

Cena: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4-6 września 2019 r.

Cena: 900 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Termin: 9 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 10 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 12 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 16 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Termin: 18-19 września 2019 r.

Cena: 700 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 20 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 23 września 2019 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 30 września - 1 października 2019 r.

Cena: 700 zł

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

Prowadzący: Tomasz Zielke

Termin: 7 października 2019 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 28 października 2019 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 29-30 października 2019 r.

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 12-13 listopada 2019 r.

Cena: 700 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Brak terminów

Cena: 700 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Kompas 2.0. Aplikacja bez tajemnic

Prowadzący: Paweł Tyszer

Prowadzący: Adam Gutowski

Brak terminów

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zamknięcie roku 2018 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Brak terminów

Cena: 400 zł