Nasze kursy

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 15-16 maja 2018 r.

Cena: 600 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Termin: 17 maja 2018 r.

Cena: 300 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 23-24 maja 2018 r.

Cena: 600 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 25 maja 2018 r.

Cena: 300 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 10-12 lipca 2018 r.

Cena: 900 zł

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdania finansowego

Prowadzący: Antoni Kwasiborski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Zamknięcie roku 2017 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Brak terminów

Cena: 300 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Brak terminów

Cena: 700 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Prowadzący: Regina Frąckowiak

Brak terminów

Cena: 600 zł

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Prowadzący: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Brak terminów

Cena: 300 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Tomasz Zielke

Brak terminów

Cena: 300 zł

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł