Nasze kursy

Polski Ład i zmiany ustaw roku 2021 a badanie sprawozdań finansowych

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 22 stycznia 2022 r., 5 marca 2022 r.

Cena netto: 300 zł

SWKJ w małej firmie audytorskiej – aspekty praktyczne w kontekście wymogów KSKJ i ustawowego obowiązku skalowalności

Prowadzący: Monika Matyszewska

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 24 stycznia 2022 r., 11 lutego 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Bezpieczeństwo informatyczne w firmie audytorskiej i biurze rachunkowym

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kalita

Termin: 27 stycznia 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Sygnalista w praktyce biura rachunkowego i firmy audytorskiej – nowe obowiązki

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 27 stycznia 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Technologia blockchain i kryptowaluty - wprowadzenie

Prowadzący: Katarzyna Ciupa

Termin: 9 lutego 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Excel dla zaawansowanych – poziom 2

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 11 lutego 2022 r.

Cena netto: 600 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 14-15 lutego 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Zmiany w podatku VAT

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 16 lutego 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 17-18 lutego 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 22 lutego 2022 r.

Cena netto: 240 zł

Polski Ład a zmiany w CIT. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Prowadzący: Michał Marek Kowalski

Termin: 23 lutego 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 24-25 lutego 2022 r.

Cena netto: 1100 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 25 lutego 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 28.02.2022, 07.03.2022, 14.03.2022, 18.03.2022, 21.03.2022, 25.03.2022

Cena netto: 2400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 3 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Podatek u źródła w 2022 r. po zmianach

Prowadzący: Aleksander Gniłka

Termin: 4 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 7 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

MSSF 16 Leasing - wycena, ujęcie, ujawnienia, różnice w stosunku do Ustawy o rachunkowości

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 8 marca 2022 r.

Cena netto: 500 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 9 marca 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Mechanizm finansowania oparty na technologii blockchain

Prowadzący: Katarzyna Ciupa

Termin: 9 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 10 marca 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego - skutki podatkowe

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 15 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 16 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 17 -18 marca 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 19 marca 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym

Prowadzący: Katarzyna Ciupa

Termin: 21 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 28 marca 2022 r., 28 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 29 marca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wizualizacja, walidacja, weryfikacja e-SPRAWOZDAŃ - warsztaty

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 2 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4 - 5 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 1100 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 7 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 22 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 29 kwietnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 19-20 maja 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 23-24 czerwca 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: ZAPASY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 6 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Kontrakty długoterminowe i ich wpływ na wyniki finansowe jednostki

Prowadzący: Grzegorz Skałecki

Termin: 21 września 2022 r.

Cena netto: 500 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: NALEŻNOŚCI jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 23 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Excel w finansach

Prowadzący: Janusz Gach

Brak terminów

Cena netto: 900 zł