Nasze kursy

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania - on-line

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kalita

Termin: 20 sierpnia 2020 r.

Cena: 350 zł

Szczegóły Brak miejsc

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania - on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 2 września 2020 r., 30 grudnia 2020 r.

Cena: 200 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 4 września 2020 r., 4 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 7-8 września 2020 r.

Cena: 700 zł

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście - on-line

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Terminy: 9 września 2020 r., 28 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 11 września 2020 r., 6 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 14-15 września 2020 r., 9-10 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Podatek u źródła w praktyce biegłego rewidenta - on-line

Prowadzący: Iza Lipka

Prowadzący: Michał Mika

Termin: 22 września 2020 r.

Cena: 200 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej - on-line

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Termin: 25 września 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 30 września 2020 r., 16 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 1 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 2-3 października 2020 r.

Cena: 700 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Prowadzący: Ireneusz Kurczyna

Terminy: 5 października 2020 r., 23 listopada 2020 r., 29 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 6 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 9 października 2020 r., 13 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania - on-line

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 14 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Termin: 15 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 16-17 października 2020 r., 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Prowadzący:

Terminy: 19 października 2020 r., 18 listopada 2020 r.

Cena: 200 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 21 października 2020 r., 24 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 26-27 października 2020 r., 7-8 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 25-26 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Termin: 27 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł