Nasze kursy

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście - on-line

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 28 października 2020 r.

Cena: 400 zł

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek gospodarczych – on-line

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Ewa Sobińska

Terminy: 29-30 października 2020 r., 10-11 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Zmiany w podatku VAT w 2020 r. - on-line

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 4 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce biegłego rewidenta on-line

Prowadzący: Radomir Szaraniec

Termin: 5 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 9-10 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 13 listopada 2020 r., 4 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania - on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 18 listopada 2020 r., 30 grudnia 2020 r.

Cena: 200 zł

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania - on-line

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kalita

Termin: 19 listopada 2020 r.

Cena: 350 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Prowadzący: Ireneusz Kurczyna

Terminy: 23 listopada 2020 r., 29 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 24 listopada 2020 r., 3 grudnia 2020 r., 16 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta on-line

Prowadzący: dr Sylwester Pietrzyk

Termin: 27 listopada 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 7 -8 grudnia 2020 r., 14 -15 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania - on-line

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 17 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ubezpieczenia w dobie cyfryzacji i pandemii - co poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC firmy audytorskiej?

Prowadzący: Katarzyna Szczepańska

Prowadzący: Jakub Płócienniczak

Prowadzący: Anna Witkiewicz

Brak terminów