Nasze kursy

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Prowadzący: Aleksandra Rytko

Termin: 26 października 2018 r.

Cena: 300 zł

Szczegóły Brak miejsc

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 29 października 2018 r.

Cena: 400 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Termin: 5 listopada 2018 r.

Cena: 400 zł

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Prowadzący: Aleksandra Rytko

Termin: 6 listopada 2018 r.

Cena: 300 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 8-9 listopada 2018 r.

Cena: 600 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 12-13 listopada 2018 r., 26-27 listopada 2018 r.

Cena: 600 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Termin: 16 listopada 2018 r.

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 21-23 listopada 2018 r., 5-7 grudnia 2018 r.

Cena: 900 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 28 listopada 2018 r., 12 grudnia 2018 r.

Cena: 300 zł

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Prowadzący: Regina Frąckowiak

Prowadzący: Antoni Kwasiborski

Terminy: 29-30 listopada 2018 r., 10-11 grudnia 2018 r., 8-9 stycznia 2019 r.

Cena: 700 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 13-14 grudnia 2018 r.

Cena: 600 zł

Zamknięcie roku 2018 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Termin: 11 stycznia 2019 r.

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska

Brak terminów

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Antoni Kwasiborski

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Prowadzący: Regina Frąckowiak

Brak terminów

Cena: 600 zł

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Prowadzący: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Brak terminów

Cena: 300 zł

Kompas 2.0. Aplikacja bez tajemnic

Prowadzący: Paweł Tyszer

Prowadzący: Adam Gutowski

Brak terminów

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 300 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł