Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line ODZ

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 19-20 maja 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 20 maja 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line ODZ

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 23 maja 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Zarządzanie relacją z audytowanym - komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Anna Dąbrowska

Termin: 24 maja 2022 r.

Cena netto: 500 zł

Wpływ Polskiego Ładu na prawo bilansowe, a badanie sprawozdań finansowych

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 28 maja 2022 r. (SOBOTA)

Cena netto: 300 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 30 maja - 4 lipca 2022 r.

Cena netto: 2400 zł

Biegły rewident w postępowaniu kontrolnym

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 8 czerwca 2022 r.

Cena netto: 360 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 8 czerwca 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Biegły rewident w postępowaniu dyscyplinarnym

Prowadzący: Piotr Siekierski

Termin: 10 czerwca 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Szacowanie rezerw i ich prawidłowe ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 10 czerwca 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 13 czerwca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 14 czerwca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności ODZ

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 23-24 czerwca 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 28 czerwca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 30 czerwca - 1 lipca 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 5 lipca 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 6 lipca 2022 r.

Cena netto: 240 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 8 lipca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 12 lipca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Firma audytorska jako strona postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary administracyjnej

Prowadzący: Katarzyna Krzyżanowska

Termin: 13 lipca 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Cyberzagrożenia w firmie audytorskiej - rozpoznawanie i zapobieganie

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 25 lipca 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 26 lipca 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Kontroler jakości

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 19 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: ZAPASY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 6 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 9 września 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Akceptacja zlecenia atestacyjnego (w tym badania) – wymogi dla FA w zakresie prawidłowego udokumentowania

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 16 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 21 września 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Kontrakty długoterminowe i ich wpływ na wyniki finansowe jednostki

Prowadzący: Grzegorz Skałecki

Termin: 21 września 2022 r.

Cena netto: 500 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 22-23 września 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: NALEŻNOŚCI jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 23 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 27-28 września 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości on-line ODZ

Prowadzący: Agata Sajewicz

Termin: 20 października 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 27-28 października 2022 r.

Cena netto: 700 zł