Nasze kursy

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 5-6 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 6 grudnia 2022 r., 15 grudnia 2022 r., 20 grudnia 2022 r., 22 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 8 grudnia 2022 r., 21 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 grudnia 2022 r.

Cena netto: 240 zł

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku ODZ

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 12 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 12-13 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line ODZ

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 13 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 14 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 16 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 19 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego ODZ

Prowadzący: Agnieszka Gajewska

Termin: 21 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 22 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 27-28 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 27 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Kontroler jakości - zadania, odpowiedzialność, wymogi wobec FA dotyczące kontroli jakości zleceń

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 29 grudnia 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 29-30 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Termin: 23-24 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł