Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Termin: 6-7 sierpnia 2018 r.

Cena: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 9-10 sierpnia 2018 r.

Cena: 600 zł

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Prowadzący: Aleksandra Rytko

Termin: 20 sierpnia 2018 r.

Cena: 300 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 22-23 sierpnia 2018 r.

Cena: 600 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 10-12 września 2018 r.

Cena: 900 zł

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Prowadzący: Aleksandra Rytko

Termin: 21 września 2018 r.

Cena: 300 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 18 października 2018 r.

Cena: 300 zł

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdania finansowego

Prowadzący: Antoni Kwasiborski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Zamknięcie roku 2017 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Brak terminów

Cena: 300 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Prowadzący: Regina Frąckowiak

Brak terminów

Cena: 600 zł

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Prowadzący: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Brak terminów

Cena: 300 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 300 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 600 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Tomasz Zielke

Brak terminów

Cena: 300 zł

Ceny transferowe 2018 - aktualne przepisy

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł