Nasze kursy

Excel w finansach

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 11-12 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 900 zł

Technologia blockchain i kryptowaluty - wprowadzenie

Prowadzący: Katarzyna Ciupa

Termin: 18 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Kontroler jakości - zadania, odpowiedzialność, wymogi wobec FA dotyczące kontroli jakości zleceń

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 19 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Terminy: 19 sierpnia 2022 r., 6 października 2022 r., 7 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego on-line ODZ

Prowadzący: Michał Marek Kowalski

Termin: 24 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 31 sierpnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 5-6 września 2022 r., 27-28 października 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: ZAPASY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 6 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP ODZ

Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska

Prowadzący: Ewa Sobińska

Terminy: 7 września 2022 r., 18 listopada 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku ODZ

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 8 września 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Szacowanie ryzyk i ich powiązanie z procedurami badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 9 września 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Badanie jednostek samorządu terytorialnego ODZ

Prowadzący: Małgorzata Wojtczak

Terminy: 12 września 2022 r., 15 listopada 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Zmiany w podatku VAT

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 13 września 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wymogi prawne w zakresie: AML, „sygnalisty”, RODO – kompendium wiedzy

Prowadzący: Monika Markisz

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 15 września 2022 r.

Cena netto: 420 zł

Akceptacja zlecenia atestacyjnego (w tym badania) – wymogi dla FA w zakresie prawidłowego udokumentowania

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 16 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 19 września 2022 r., 10 października 2022 r., 10 listopada 2022 r., 8 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 19 września 2022 r., 10 listopada 2022 r., 16 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Terminy: 20-21 września 2022 r., 29-30 listopada 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Kontrakty długoterminowe i ich wpływ na wyniki finansowe jednostki

Prowadzący: Grzegorz Skałecki

Termin: 21 września 2022 r.

Cena netto: 500 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 22 września 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 22-23 września 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: NALEŻNOŚCI jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 23 września 2022 r.

Cena netto: 300 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line ODZ

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 26 września 2022 r., 25 listopada 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019) ODZ

Prowadzący: Ewa Sobińska

Prowadzący: Hanna Sztuczyńska

Terminy: 26-27 września 2022 r., 23-24 listopada 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 27-28 września 2022 r., 3-4 listopada 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 28 września 2022 r.

Cena netto: 360 zł

Biegły rewident w postępowaniu kontrolnym

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 28 września 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 29 września 2022 r., 22 listopada 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 30 września 2022 r., 14 listopada 2022 r., 22 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 3 października 2022 r., 17 listopada 2022 r., 15 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 4-5 października 2022 r., 1-2 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Terminy: 11 października 2022 r., 3 listopada 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 12-13 października 2022 r., 5-6 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 17 października 2022 r., 28 listopada 2022 r., 27 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

ESG - raportowanie danych niefinansowych

Prowadzący: Olga Petelczyc

Termin: 18 października 2022 r.

Cena netto: 800 zł

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego ODZ

Prowadzący: Agnieszka Gajewska

Terminy: 18 października 2022 r., 21 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 19 października 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 20 października 2022 r., 9 grudnia 2022 r.

Cena netto: 240 zł

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości on-line ODZ

Prowadzący: Agata Sajewicz

Terminy: 20 października 2022 r., 19 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe – kompendium wiedzy

Prowadzący: Agata Duda-Bieniek

Termin: 26 października 2022 r.

Cena netto: 340 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 27-28 października 2022 r., 12-13 grudnia 2022 r.

Cena netto: 700 zł