Nasze kursy

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 7-8 kwietnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 17 kwietnia 2020 r., 18 czerwca 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 28-29 kwietnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Obowiązki biegłych rewidentów i biur rachunkowych wynikające z RODO - praktyczne podejście

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 8 maja 2020 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 14 maja 2020 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 19-20 maja 2020 r.

Cena: 700 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Termin: 3 czerwca 2020 r.

Cena: 400 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Termin: 9-10 czerwca 2020 r.

Cena: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych - warsztaty

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 7-8, 14-15, 21-22 lipca 2020 r.

Cena: 2100 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Brak terminów

Cena: 400 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Daniel Duda

Brak terminów

Cena: 700 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Tomasz Zielke

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena: 700 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Daniel Duda

Brak terminów

Cena: 700 zł

Ceny transferowe 2019 - w praktyce

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Prowadzący: Wiesław Leśniewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł