Nasze kursy

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 18 października 2019 r., 22 listopada 2019 r., 19 grudnia 2019 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 24 października 2019 r., 21 listopada 2019 r., 11 grudnia 2019 r.

Cena: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 25 października 2019 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Terminy: 28 października 2019 r., 2 grudnia 2019 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Terminy: 29-30 października 2019 r., 9-10 grudnia 2019 r.

Cena: 700 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 5 listopada 2019 r.

Cena: 400 zł

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Prowadzący: Tomasz Zielke

Terminy: 8 listopada 2019 r., 18 grudnia 2019 r.

Cena: 400 zł

Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 12-13 listopada 2019 r.

Cena: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Terminy: 14-15 listopada 2019 r., 3-4 grudnia 2019 r.

Cena: 700 zł

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 20 listopada 2019 r., 20 grudnia 2019 r.

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 27-29 listopada 2019 r.

Cena: 900 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Termin: 5-6 grudnia 2019 r.

Cena: 700 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 12-13 grudnia 2019 r.

Cena: 700 zł

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Danuta Rocławska

Brak terminów

Cena: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Brak terminów

Cena: 700 zł

Przeciwdziałanie i wykrywanie oszustw

Prowadzący: Olga Petelczyc

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe - analiza porównawcza

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 400 zł

ISO 31000 i COSO - standardy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Prowadzący: dr Jerzy Podlewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Akademia skutecznych negocjacji biznesowych

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Brak terminów

Cena: 700 zł

Zarządzanie procesowe i automatyzacja procesów biznesowych

Prowadzący: Bartosz Radziszewski

Brak terminów

Cena: 400 zł

Ceny transferowe 2019 - w praktyce

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Brak terminów

Cena: 400 zł

Zamknięcie roku 2018 - roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wg KSR

Prowadzący: Monika Matyszewska

Brak terminów

Cena: 400 zł