Nasze kursy

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 23 kwietnia 2021 r., 4 maja 2021 r., 17 maja 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Akceptacja zlecenia atestacyjnego (w tym badania) - wymogi i dokumentacja

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 26 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Sprawozdania finansowe za 2020 - jak prezentować zdarzenia po dniu bilansowym?

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 26 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 300 zł

Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na oszacowane ryzyko

Prowadzący: Ewa Sobińska

Termin: 27 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 300 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 27-28 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: PRZYCHODY jako kluczowy obszar on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 30 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Szczegóły Brak miejsc

VAT w e-commerce - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 30 kwietnia 2021 r.

Cena netto: 180 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 5 maja 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Podatek u źródła na gruncie PIT i CIT

Prowadzący: Michał Zdyb

Termin: 11 maja 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: PRZYCHODY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 12 maja 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Szczegóły Brak miejsc

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 14 maja - 18 czerwca 2021 r.

Cena netto: 2100 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 18 -19 maja 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 24 maja 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 25 maja 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Ceny transferowe - obowiązki podmiotów powiązanych, transakcje kontrolowane, kluczowe ryzyka

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 26 maja 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 27 maja 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych występujące w praktyce firmy audytorskiej/ biura rachunkowego

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 27 maja 2021 r.

Cena netto: 180 zł

Jakie dokumenty i procedury zgodnie z RODO należy wdrożyć w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 31 maja 2021 r.

Cena netto: 180 zł

Zaawansowana analiza finansowa sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 31 maja 2021 r.

Cena netto: 500 zł

Problemy związane z przechowywaniem i zwrotem dokumentacji

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 7 czerwca 2021 r.

Cena netto: 180 zł

Excel w finansach - warsztaty dla zaawansowanych

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 7 i 25 czerwca 2021 r.

Cena netto: 800 zł

WDT, eksport - międzynarodowe rozliczenia podatkowe realizowane przez polskich podatników

Prowadzący: Michał Zdyb

Termin: 8 czerwca 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Zarządzanie pracą zdalną, komunikacja z zespołem

Prowadzący: dr Sylwester Pietrzyk

Termin: 10 czerwca 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 14 czerwca 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 22-23 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 31 sierpnia - 1 września 2021 r.

Cena netto: 700 zł