Przez wiedze do sukcesu

Kształcenie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, czyli osób, od których fachowości zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w naszym kraju – to nasza misja.

Zobacz ofertę szkoleń

Dlaczego my?


Nasi wykładowcy

Najbliższe kursy

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

8 grudnia 2022 r. | Prowadzący: Waldemar Majek

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

8 grudnia 2022 r. | Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska | ODZ

Brak miejsc

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

9 grudnia 2022 r. | Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś | ODZ

Masz pytania?

Elżbieta Goławska

Chcesz dopytać o szczegóły kursu lub po prostu na stronie nie ma informacji, które Cię interesują?

Zadzwoń lub napisz.


Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń

22 637 31 04

ce@pibr.org.pl