Przez wiedze do sukcesu

Kształcenie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, czyli osób, od których fachowości zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w naszym kraju – to nasza misja.

Zobacz ofertę szkoleń

Dlaczego my?


Nasi wykładowcy

Najbliższe kursy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line ODZ

4 czerwca 2020 r. | Prowadzący: Magdalena Pikuła

Brak miejsc

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania - on-line ODZ

16 czerwca 2020 r. | Prowadzący: Marta Kostrzewa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta - on-line

18 czerwca 2020 r. | Prowadzący: Monika Markisz

Masz pytania?

Elżbieta Goławska

Chcesz dopytać o szczegóły kursu lub po prostu na stronie nie ma informacji, które Cię interesują?

Zadzwoń lub napisz.


Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń

22 637 31 04

ce@pibr.org.pl