Nasze kursy

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Terminy: 29-30 grudnia 2022 r., 16-17 lutego 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 6-7 lutego 2023 r.

Cena netto: 1100 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4 marca - 15 kwietnia 2023 r.

Cena netto: 2400 zł