Nasze kursy

ODZ

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 r.

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu.

 • Uzgodnienie języka i narzędzi stosowanych dla planowania i nadzorowania realizacji projektu.

 • Przedyskutowanie i omówienie praktycznych doświadczeń w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu.

Program

1. Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko "good enough" a nigdy "perfect" i jakie są tego konsekwencje? 
 • Jak formułować misję projektu?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza?

2. Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?

3. Szacowanie zasobów

 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?

4. Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?

5. Nadzorowanie realizacji projektu

 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki "system wczesnego ostrzegania" należy wdrożyć w ramach tych reguł aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?

6. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Tomasz Wrzesiewski

Wykładowca: Tomasz Wrzesiewski

Prezes Zarządu, założyciel Art Strategy Group Sp. z o. o. (wcześniej  ArtStrategix Tomasz Wrzesiewski). Z wykształcenia finansista, absolwent Wydziału Zarzadzania UW. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w biznesie, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektami. Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu nieprzerwanie uczestniczy na zasadzie wsparcia, monitoringu oraz zarządzania za klienta największymi projektami na rynku (projekty infrastrukturalne dla serbskiego rządu, wiodące firmy produkcyjne w branży budowy pojazdów szynowych, chemicznej/kosmetycznej, higienicznej, prawniczej). Wykładowca studiów MBA (Poznań, Wrocław), były wykładowca akademicki, wiodący trener Ernst and Young Academy of Business w zakresie zarządzania projektami. Główny Konsultant Art Strategy Group, merytorycznie nadzoruje pracę pozostałych konsultantów, uczestniczy w rozmowach i projektowaniu rozwiązań.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 25-26 kwietnia 2024 r. wpłać do 15 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PZPBR20240425” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta

Cena netto: 800 zł

Termin: 25-26 kwietnia 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl