Nasze kursy

CIT estoński - wpływ na dane prezentacyjne i bilansowe spółki

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 4 godzin samokształcenia.

Program

Estoński CIT wzbudza duże zainteresowanie wśród podatników podatku dochodowego. Szeroko omawiane są aspekty podatkowe, a ujęcie bilansowe jest często pomijane lub ograniczane do cytowania dość nieprecyzyjnych przepisów. W czasie szkolenia omówione zostaną kwestie problemowe i przedstawione zostaną różne możliwości ich rozwiązania. Aspekt księgowy zostanie uzupełniony o propozycje procedur badania sprawozdania finansowego jednostki rozliczającej się na estońskim CIT.

PROGRAM:

 • Dodatkowe sprawozdanie finansowe w przypadku przejścia na CIT estoński w trakcie roku i skutki jego braku
 • Obowiązki informacyjne w sprawozdaniu finansowym poprzedzającym przejście na estoński CIT
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • Specyfika ksiąg rachunkowych jednostki rozliczającej się na estońskim CIT
 • Uproszczenia w sprawozdawczości przy opodatkowaniu estońskim CIT-em
 • Podatek bieżący i odroczony w estońskim CIT
 • Procedury badania jednostki rozliczającej się w estońskim CIT

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
Krzysztof Blimel

Wykładowca: Krzysztof Blimel

jako biegły rewident przeprowadził około 100 badań sprawozdań finansowych, w tym Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect. Posiada wykształcenie w dziedzinie księgowości i informatyki, a także bogate doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych zarówno w biurach rachunkowych jak i na stanowisku głównego księgowego. Jako ekspert od audytu i sprawozdawczości finansowej jest wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Prowadzi także zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce zarówno dla księgowych jak i dla biegłych rewidentów. Jest konsultantem ds. rachunkowości i sprawozdawczości Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wspólnik firmy audytorskiej dbkb Audyt i Podatki sp. z o.o.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 4 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,000 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26 września 2023 r. wpłać do 16 września 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CIT20230926” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 12 października 2023 r. wpłać do 02 października 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CIT20231012” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

CIT estoński - wpływ na dane prezentacyjne i bilansowe spółki

Cena netto: 400 zł

Termin: 12 października 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl