Nasze kursy

ODZ

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku.

 • Usystematyzowanie wiedzy uczestników odnośnie roli środowiska IT i jego wpływu na strategię badania sprawozdania finansowego.

 • Podniesienie świadomości biegłych rewidentów odnośnie kluczowych ryzyk związanych ze środowiskiem IT oraz cyberbezpieczeństwem.

 • Przedstawienie najlepszych praktyk odnośnie uwzględniania roli systemów IT w strategii badania sprawozdania finansowego.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Agnieszka Gajewska

Wykładowca: Agnieszka Gajewska

Biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2015-2019 była Prezesem OR Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o. Ukończyła studia na wydziale Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej, posiada wydany przez Ministra Finansów Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat uprawniający do prowadzenia Ewidencji Papierów Wartościowych w instytucjach finansowych.

W początkach pracy związana z Giełdą Papierów Wartościowych - nadzorowała ewidencję i obrót papierami wartościowymi. W latach 1994-2005 współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”. Wdrażała organizację księgowości w kilkudziesięciu spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości zarówno w sporządzaniu jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, połączone z rozwiązywaniem zadań praktycznych, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się na platformie clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 21 grudnia 2022 r. wpłać do 11 grudnia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "RIT20221221" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:
PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ODZ

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl