Nasze kursy

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 8 grudnia 2022 r., 21 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 19 grudnia 2022 r.

Cena netto: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc