Nasze kursy

ODZ

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2024 roku.

 • Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania (KSB).

 • Przedstawienie i omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących realizacji usługi badania sprawozdań finansowych, w tym nieprawidłowości związanych z akceptacją zlecenia badania, przeprowadzaniem procedur szacowania ryzyka i procedur reakcji na ryzyko, gromadzeniem dowodów badania, komunikacją z jednostką, kontrolą jakości zlecenia badania i sporządzaniem sprawozdania z badania.

 • Zwiększenie umiejętności prawidłowej realizacji usługi badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami UoBR, KSKJ i KSB, w tym umiejętności prawidłowego dokumentowania wykonanych procedur, gromadzenia dowodów badania oraz formułowania wniosków.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Istota i cele badania sprawozdań finansowych – UoBR, KSB 200.
 • Proces badania według KSB.
 • Zakres akt badania i dokumentacji badania.

2. Akceptacja zlecenia badania

 • Przegląd wymogów – UoBR, KSKJ, Kodeks etyki, KSB 210.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie akceptacji zlecenia badania – analiza przypadków.

3. Planowanie badania i procedury szacowania ryzyka

 • Przegląd wymogów – KSB 300, KSB 315(Z), KSB 320, KSB 240, KSB 250(Z), KSB 402.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie planowania badania i przeprowadzania procedur szacowania ryzyka– analiza przypadków.

4. Reakcja na ryzyko (dalsze procedury badania) i gromadzenie dowodów badania

 • Przegląd wymogów – KSB 330, KSB 230, KSB 500, KSB 501, KSB 505, KSB 510, KSB 520, KSB 530, KSB 540 (Z), KSB 550, KSB 560, KSB 570 (Z), KSB 600 (Z), KSB 610 (Z), KSB 620.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania dalszych procedur badania i gromadzenia dowodów badania – analiza przypadków.

5. Procedury końcowe badania i komunikacja z jednostką

 • Przegląd wymogów – KSB 450 i inne, KSB 580, KSB 260 (Z), KSB 265.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie procedur końcowych badania, w tym oceny zniekształceń, oraz komunikacji z jednostką – analiza przypadków.

6. Sporządzanie sprawozdania z badania

 • Przegląd wymogów – UoBR, KSB 700 (Z), KSB 701, KSB 705 (Z), KSB 706 (Z), KSB 710, KSB 720 (Z).
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie formułowania opinii i sporządzania sprawozdania z badania – analiza przypadków.

7. Kontrola jakości dokumentacji badania i archiwizacja akt badania

 • Przegląd wymogów – KSB 220 (Z), UoBR, KSKJ 1, KSKJ 2.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie kontroli jakości dokumentacji badania i archiwizacji akt badania – analiza przypadków.

8. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Dorota Anna Mikulska

Wykładowca: dr Dorota Anna Mikulska

ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej za pomocą transmisji on-line.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcie odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 kwietnia 2024 r. wpłać do 12 kwietnia 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PBSWN2024022 oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Cena netto: 460 zł

Termin: 22 kwietnia 2024 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl