Nasze kursy

ODZ

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Przedstawienie aspektów rachunkowych (rozliczanie, ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja w sprawozdania finansowym) związanych z umowami o niezakończone usługi.

 • Przedstawienie procedur badania związanych z realizacją umów o niezakończone usługi przez badaną jednostkę.

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez badaną jednostkę i zaplanowanie oraz przeprowadzenie badania w tym obszarze.

Program

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania.
 • Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.).
 • Specyficzne definicje.
 • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

2. Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę

 • Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac.
 • Ustalanie przychodów i kosztów.
 • Globalny budżet przychodów i kosztów.
 • Spodziewane straty na umowach.
 • Podatek dochodowy bieżący i odroczony.
 • Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi obszarami działalności jednostki w proces wyceny niezakończonych umów o usługi.
 • Zagadnienia sytuacyjne (zadania).

3. Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

 • Przykłady ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu.
 • Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
 • Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
 • Zagadnienia sytuacyjne (przykłady).

4. Badanie przez biegłego rewidenta

 • Identyfikacja ryzyk badania.
 • Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów.
 • Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Badanie szacunków.
 • Przykładowe procedury badania.
 • Dokumentacja badania.
 • Zagadnienia sytuacyjne (zadania).

5. Sprawdzian wiadomości

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Grzegorz Skałecki

Wykładowca: dr Grzegorz Skałecki

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Obecnie prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (391 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Zalecamy korzystanie z dwóch monitorów, ponieważ w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania w plikach excel.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
460,00 zł + VAT zw = 460,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 26 września wpłać do 16 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "UNURB20240926" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 07 listopada wpłać do 28 października 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu "UNURB20241107" oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Cena netto: 460 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl