Nasze kursy

Excel w finansach - warsztaty dla zaawansowanych

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 12-13 sierpnia 2021 r.

Cena netto: 800 zł

Szczegóły Brak miejsc

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 30 sierpnia 2021 r., 13 października 2021 r., 1 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Majek

Terminy: 31 sierpnia - 1 września 2021 r., 29-30 listopada 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw - czy zawsze powinna być stosowana wartość godziwa?

Prowadzący: dr Paweł Wnuczak

Termin: 2 września 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 2-3 września 2021 r., 27-28 października 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 9 września 2021 r., 7 października 2021 r., 8 listopada 2021 r., 16 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 10 września 2021 r., 9 listopada 2021 r.

Cena netto: 240 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 13 września 2021 r., 14 października 2021 r., 17 listopada 2021 r., 17 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Zaawansowana analiza finansowa sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 14 września 2021 r.

Cena netto: 500 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 16-17 września 2021 r., 3-4 listopada 2021 r., 20-21 grudnia 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 20 września 2021 r., 25 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Prowadzący: Tomasz Karpiński

Terminy: 22 września 2021 r., 22 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Zmiany w podatku VAT w 2021 roku

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 22 września 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: PRZYCHODY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 24 września 2021 r., 30 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Prowadzący:

Terminy: 24 września 2021 r., 5 listopada 2021 r., 28 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 27 września 2021 r., 7 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

MSSF 16 "Leasing" - wycena, ujęcie, ujawnienia, różnice w stosunku do Ustawy o rachunkowości

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 29 września 2021 r.

Cena netto: 500 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 30 września-1 października 2021 r., 23-24 listopada 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4-5 października 2021 r.

Cena netto: 900 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 6 października 2021 r.

Cena netto: 500 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 8 października - 10 listopada 2021 r.

Cena netto: 2100 zł

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 8 października 2021 r., 3 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 11-12 października 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Terminy: 15 października 2021 r., 6 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

SWKJ w małej firmie audytorskiej – aspekty praktyczne w kontekście wymogów KSKJ i ustawowego obowiązku skalowalności

Prowadzący: Monika Matyszewska

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 20 października 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta - online

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 25 października 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości on-line

Prowadzący: Agata Sajewicz

Terminy: 26 października 2021 r., 27 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 29 października 2021 r.

Cena netto: 300 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 9 listopada 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Prowadzący: Piotr Witek

Termin: 9 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 15-16 listopada 2021 r.

Cena netto: 900 zł