Nasze kursy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - on-line

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 3 grudnia 2020 r., 16 grudnia 2020 r., 23 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Termin: 4 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 7 -8 grudnia 2020 r., 14 -15 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 12 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania - on-line

Prowadzący: dr Jarosław Mika

Termin: 17 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania - on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 21-22 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Prowadzący: Ireneusz Kurczyna

Termin: 29 grudnia 2020 r.

Cena: 400 zł

Szczegóły Brak miejsc

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk

Termin: 22 stycznia 2021 r.

Cena: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 29 stycznia - 5 marca 2021 r.

Cena: 2100 zł

Jak zapewnić poufność danych zgodnie z RODO i nie zbankrutować?

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 8 lutego 2021 r.

Cena: 180 zł

CIT 2021 - rewolucja w spółkach komandytowych oraz w działalności inwestycyjnej

Prowadzący: Marcin Górski

Termin: 8 lutego 2021 r.

Cena: 400 zł

Problemy związane z przechowywaniem i zwrotem dokumentacji

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 8 marca 2021 r.

Cena: 180 zł

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub kontroli

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 22 marca 2021 r.

Cena: 180 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia on-line

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta on-line

Prowadzący: Krzysztof Kudeń

Prowadzący: dr Sylwester Pietrzyk

Brak terminów

Cena: 400 zł