Nasze kursy

Zmiany w podatku VAT

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 6 godzin samokształcenia.

Program

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 1lipca 2023 r.

 • Złagodzenie przepisów dotyczących sankcji VAT.
 • Zmiany w zakresie rozliczenia WNT i WDT.
 • Zasady przeliczenia faktur korygujących w walutach obcych.
 • Odliczanie VAT według proporcji oraz korekta wieloletnia podatku naliczonego.
 • Limit obrotów dla małego podatnika.
 • Ewidencja prowadzona za pomocą kasy online.
 • Split payment w faktoringu.
 • Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.
 • Nowe możliwości wykorzystywania środków z rachunku VAT.

Grupa VAT – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

 • Definicje powiązań warunkujących utworzenie grupy VAT.
 • Warunki utworzenia grupy VAT.
 • Rozliczenia w okresie przejściowym.
 • Rozliczenia transakcji w grupie i na zewnątrz.
 • Odliczenie VAT według współczynnika.
 • Obowiązki ewidencyjne.
 • Korekty okresów sprzed powstania grupy.
 • Rozwiązanie grupy VAT.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne i Krajowy System e-Faktur – zmiany od 1 stycznia 2022 r./2024 r.

 • Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF) jako rozwiązanie dobrowolne.
 • Zachęty do dobrowolnego stosowania ustrukturyzowanych e-faktur.
 • Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
 • Obowiązkowy KSeF – zmiany planowane na 2024 r.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Faktury ustrukturyzowane w walucie obcej.
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz nadawanie uprawnień.
 • Objęcie obowiązkowym KSeF stałego miejsca prowadzenia działalności firm zagranicznych.
 • KSeF a faktury konsumenckie.
 • Przekazywanie faktur ustrukturyzowanych podmiotom zagranicznym.
 • Oznaczenie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej kodem QR.
 • Samofakturowanie w KSeF.
 • Obowiązek podania nr KSeF e-faktury w poleceniu przelewu.
 • Fakturowanie w przypadku awarii systemu.

Czasowe obniżenie stawek VAT i powrót do stawek poprzednich od 1 stycznia 2023 r.

 • Tarcza antyinflacyjna – obniżenie stawek VAT na dostawy produktów spożywczych, paliwa, gazu, energii elektrycznej i cieplnej.
 • Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie – zakres i warunki zastosowania stawki 0%.
 • Uchylenie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – wpływ na stawki VAT.
 • Stosowanie przepisów przejściowych przy zmianie stawek opodatkowania.

Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.30 - przerwa
 • 12.30 - 14.00 - zajęcia on-line
Janina Fornalik

Wykładowca: Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w Zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Andersen i Ernst & Young). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.

Autorka licznych publikacji z zakresu podatku VAT w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, współautorka komentarza do Dyrektywy VAT oraz publikacji "Obowiązkowy split payment", autorka publikacji „VAT w samorządach”. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 25 października 2023 r. wpłać do 15 października 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „VAT20231025” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Zmiany w podatku VAT

Cena netto: 400 zł

Termin: 25 października 2023 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl