Nasze kursy

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? on-line ODZ

Prowadzący: dr Joanna Kubicka

Terminy: 19 kwietnia 2024 r., 11 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 22 kwietnia 2024 r., 17 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym i podatkowym

Prowadzący: Artur Hołda

Termin: 23 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 560 zł

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów ODZ

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Terminy: 24-25 kwietnia 2024 r., 27-28 czerwca 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta ODZ

Prowadzący: Tomasz Wrzesiewski

Termin: 25-26 kwietnia 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Prowadzący: Artur Hołda

Termin: 6-7 maja 2024 r.

Cena netto: 980 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 6 maja 2024 r.

Cena netto: 280 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 8 maja 2024 r.

Cena netto: 500 zł

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 9-10 maja 2024 r.

Cena netto: 800 zł

CIT estoński - wpływ na dane prezentacyjne i bilansowe spółki

Prowadzący: Krzysztof Blimel

Termin: 9 maja 2024 r.

Cena netto: 420 zł

Jak wykorzystać MS Power BI do analizy i wizualizacji danych

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 13 maja 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 17 maja 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Termin: 21 maja 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Prowadzący: dr hab. Tomasz Maślanka

Termin: 23 maja 2024 r.

Cena netto: 560 zł

Kontrola jakości wykonania zlecenia w świetle KSKJ 2

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Termin: 27 maja 2024 r.

Cena netto: 500 zł

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 28-29 maja 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Ustalanie i badanie zmiany stanu produktów

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 4 czerwca 2024 r.

Cena netto: 340 zł

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Termin: 5 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania ODZ

Prowadzący: Klaudia Borys

Prowadzący: Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Terminy: 10 czerwca 2024 r., 12 lipca 2024 r., 13 września 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 10 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 11 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 12 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 13 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania ODZ

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Termin: 26 czerwca 2024 r.

Cena netto: 460 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 1-2 lipca 2024 r.

Cena netto: 800 zł

Jak usprawnić pracę z danymi za pomocą narzędzia Power Query

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Termin: 15 lipca 2024 r.

Cena netto: 800 zł