Nasze kursy

ODZ

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku.

 • Usystematyzowanie wiedzy odnośnie celów oraz wymogów prawnych związanych z komunikacją biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór (np. komitety audytu, rady nadzorcze, komisje rewizyjne) i podmiotami spoza jednostki.

 • Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z osobami sprawującymi nadzór, wskazanie najczęściej popełnianych błędów.

 • Podniesienie jakości komunikacji biegłych rewidentów z osobami sprawującymi nadzór.

Program

Rola i cele komunikacji biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór:

 • terminy i zakres wdrożenia,
 • odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Wyjaśnienie wymogów regulacyjnych:

 • Zarząd,
 • osoby sprawujące nadzór,
 • sprawy do przekazania,
 • proces komunikowania się.

Dobre praktyki:

 • komunikacja z Komitetem Audytu/ Radą Nadzorczą,
 • komunikacja z Zarządem,
 • przykłady dobrej komunikacji pisemnej i ustnej,
 • tworzenie komunikacji pisemnej wysokiej jakości,
 • na co zwrócić uwagę w harmonogramie i zakresie komunikacji,
 • jakich błędów unikać.

Komunikacja z podmiotami spoza jednostki:

 • obowiązek komunikacji w przypadku zidentyfikowania bądź podejrzewania niezgodności z prawem.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Piotr Rybicki

Wykładowca: Piotr Rybicki

od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jeast test sprawdzający wiedzę. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 2 października 2023 r. wpłać do 22 września 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KZN20231002” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 1 grudnia 2023 r. wpłać do 21 listopada 2023 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „KZN20231201” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Cena netto: 400 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl