Nasze kursy

ODZ

Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku.

 • Przypomnienie regulacji ustawy o biegłych rewidentach oraz Rozporządzenia 537 dotyczących kształtowania wynagrodzeń za usługi.

 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań dokumentowania akceptacji klienta i zlecenia w powiązaniu z wymogami dotyczącymi kształtowania wynagrodzeń za usługi firm audytorskich.

 • Przyswojenie wiedzy w zakresie stylów i technik negocjacyjnych i praktyczne zastosowanie technik negocjacyjnych w pracy biegłego rewidenta.

Program

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.

2. Regulacje dotyczące kształtowania wynagrodzenia za usługi

 • Determinanty ustalania wynagrodzeń za usługi badania sprawozdań finansowych.
 • Akceptacja klienta i zlecenia a proces szacowania złożoności zlecenia w procesie ofertowania.
 • Określanie wymaganych zasobów  z uwzględnieniem kryterium wymaganych kompetencji odpowiednich do złożoności zlecenia.
 • Szacowanie pracochłonności zlecenia.
 • Inne zagadnienia etyczne dotyczące ustalania wynagrodzeń za usługi w firmach audytorskich (w tym: wynagrodzenia zaległe, prowizyjne, wynagrodzenia za usługi badania w przypadku łączenia usług, limity wynagrodzeń od jednego klienta, etc.).

3. Kalkulacja wynagrodzenia za usługi

 • Kalkulowanie sprzedażowych stawek godzinowych /dziennych dla członków zespołu realizującego zlecenie.
 • Pozostałe aspekty kalkulacji wynagrodzenia, w tym:
  - inne/pozostałe koszty bezpośrednie zlecenia,
  - oczekiwany zysk FA,
  - ryzyko zlecenia.
 • Zasady kalkulowania wynagrodzenia za usługi firmy audytorskiej.
 • Zagrożenia dla zasad etyki związane z kształtowaniem wynagrodzeń za usługi firmy audytorskiej.

4. Kształtowanie warunków umownych usługi

 • Istotne regulacyjne warunki umów o badanie sprawozdań finansowych:
  - w przypadku zapytań ofertowych z uwzględnieniem pzp,
  - w pozostałych przypadkach.
 • Inne prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapisy umowne chroniące interesy firm audytorskich.

5. Dokumentacja ustalania i monitorowania wynagrodzeń za usługi firmy audytorskiej

 • Procedury ustalania wynagrodzeń w firmie audytorskiej.
 • Dokumentowanie rzeczywistej pracochłonności versus pracochłonność ofertowa.
 • Monitorowanie zgodności ustalania wynagrodzeń z przyjętymi procedurami.

6. Identyfikacja zagadnień do negocjacji w pracy biegłego rewidenta

 • Wprowadzenie do sztuki negocjacji, pojęcie negocjacji.
 • Zagadnienia negocjacyjne w pracy biegłego rewidenta, w tym rola zagadnień etyki zawodowej jako argumentu chroniącego interesy firmy audytorskiej.
 • Negocjacje w procesie ofertowania i zawierania umowy, w tym wynagrodzenie i inne warunki umowne.
 • Negocjacje w trakcie realizacji zlecenia.
 • Negocjacje w przypadku proponowanych zmian warunków umownych.
 • Negocjacje w przypadku nie wykonywania warunków umownych przez strony umowy.

7. Warsztaty negocjacyjne z uwzględnieniem zagadnień występujących w praktyce biegłego rewidenta 

 • Podstawowe pojęcia w negocjacjach.
 • Etapy negocjacji (przygotowanie, prowadzenie, finalizowanie).
 • Style negocjacji.
 • Gry i triki negocjacyjne.
 • Zastosowanie polityk ustępstw w negocjacjach.
 • Zajęcia praktyczne – negocjacje w grupach w zagadnieniach związanych z pracą biegłego rewidenta.

8. Podsumowanie

 • Wnioski własne do zastosowania w pracy.
 • Plan wdrażania nowych umiejętności.

9. Sprawdzian wiadomości.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line
Monika Iwaniec

Wykładowca: Monika Iwaniec

Prezes Zarządu w grupie kapitałowej AUDITPLUS

Biegły Rewident, Doradca Podatkowy, Audytor Wewnętrzny, Project Manager IPMA, Compliance Officer, FICA London, MBA, Mediator sądowy i pozasądowy. Absolwentka: Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katowicach, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, Ecole Superieure de Commerce we Francji oraz University of Strathclyde. Obecnie doktorantka na wydziale prawa Krakowskiej Akademii oraz na wydziale finansów Uniwersytetu Ekonomicznego - zajmuje się analizą instytucjonalną prawa. Uzyskała międzynarodowe tytuły oraz certyfikaty: m.in. w zakresie zarządzania projektami: Certified Project Manager IPMA; w zakresie inżynierii finansowej: Expert En Banque Et Ingenierie Financiere; w zakresie systemów compliance: FICA London ICA oraz ACO.

Jest trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z potwierdzonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji, jej portfolio zostało wyróżnione przez asesorów. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zakresie finansów, kadr i płac oraz audytu. Jest autorką publikacji i wywiadów. Jej prace naukowe otrzymują coroczne wyróżnienia w konkursach prawniczych. Ceniony doradca i wieloletni trener oraz coach. Partnerzy i pracownicy mówią o niej: „To lokomotywa napędzająca ludzi pozytywną energią do działania i ciągłych zmian”

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (680 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej prowadzonej on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
800,00 zł + VAT zw = 800,00 zł

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24-25 września 2024 r. wpłać do 14 września 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PANUW20240924” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.
 • 26-27 listopada 2024 r. wpłać do 16 listopada 2024 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PANUW20241126” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

ODZ

Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta

Cena netto: 800 zł

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość

Uwagi:

Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl