Nasze kursy

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) - on-line ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Terminy: 27-28 września 2023 r., 23 października (poniedziałek) i 30 października (poniedziałek) 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 29 września 2023 r., 10 listopada 2023 r., 22 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania ODZ

Prowadzący: Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Terminy: 2-3 października 2023 r., 29-30 listopada 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór ODZ

Prowadzący: Piotr Rybicki

Terminy: 2 października 2023 r., 1 grudnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 3-4 października 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 4 października 2023 r., 17 listopada 2023 r.

Cena netto: 440 zł

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego ODZ

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 5 października 2023 r., 17 października 2023 r., 14 listopada 2023 r., 14 grudnia 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Obowiązki biegłego rewidenta oraz osób odpowiedzialnych za finanse w zakresie schematów podatkowych MDR

Prowadzący: Michał Marek Kowalski

Termin: 5 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów ODZ

Prowadzący: Michał Szudejko

Prowadzący: Bartosz Cicharski

Terminy: 6 października 2023 r. (piątek) - 7 października 2023 r. (sobota), 21 października (sobota) i 28 października (sobota) 2023 r., 23-24 października 2023 r., 9 grudnia (sobota) i 16 grudnia (sobota) 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady wybranych procedur badania: Systemy IT wg. KSB 315 Z (2022)

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 10 października 2023 r.

Cena netto: 440 zł

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku ODZ

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 11 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością ODZ

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 12-13 października 2023 r.

Cena netto: 700 zł

CIT estoński - wpływ na dane prezentacyjne i bilansowe spółki

Prowadzący: Krzysztof Blimel

Termin: 12 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 16 października 2023 r.

Cena netto: 240 zł

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej ODZ

Prowadzący: Sylwia Czub-Kiełczewska

Termin: 18 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 19-20 października 2023 r., 16-17 listopada 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych ODZ

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 24 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Zmiany w podatku VAT

Prowadzący: Janina Fornalik

Termin: 25 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych ODZ

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 26-27 października 2023 r., 20-21 listopada 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 30-31 października 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Prowadzący: Artur Hołda

Termin: 6-7 listopada 2023 r.

Cena netto: 900 zł

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 6 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania ODZ

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 7-8 listopada 2023 r., 18-19 grudnia 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? - online ODZ

Prowadzący: dr Joanna Kubicka

Terminy: 8 listopada 2023 r., 15 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 9 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego 2022 r.) ODZ

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 9-10 listopada 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - przychody ODZ

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Termin: 13-14 listopada 2023 r.

Cena netto: 700 zł

Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania ODZ

Prowadzący: dr Grzegorz Skałecki

Terminy: 24 listopada 2023 r., 30 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line ODZ

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 27 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego ODZ

Prowadzący: Piotr Woźniak

Termin: 27 listopada 2023 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: ZAPASY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 1 grudnia 2023 r.

Cena netto: 480 zł

Przychody ze sprzedaży dóbr w świetle nowego KSR 15 i polskich zasad rachunkowości

Prowadzący: Agata Sajewicz

Termin: 4 grudnia 2023 r.

Cena netto: 500 zł

Przykłady wybranych procedur badania: KOSZTY

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 8 grudnia 2023 r.

Cena netto: 480 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Brak terminów

Cena netto: 2400 zł

Biegły rewident w postępowaniu dyscyplinarnym

Prowadzący: Piotr Siekierski

Brak terminów

Cena netto: 400 zł

Inwentaryzacja w praktyce pracy biegłego rewidenta

Prowadzący: Piotr Rybicki

Brak terminów

Cena netto: 500 zł