Nasze kursy

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku ODZ

Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały

Prowadzący: Krystian Kosiorek

Termin: 11 października 2023 r.

Cena netto: 400 zł