Nasze kursy

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar on-line

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Termin: 16 czerwca 2021 r.

Cena netto: 280 zł

Szczegóły Brak miejsc

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prowadzący: Magdalena Pikuła

Terminy: 17 czerwca 2021 r., 13 września 2021 r., 14 października 2021 r., 17 listopada 2021 r., 17 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Dokumentowanie przeprowadzonych procedur badania a wymogi kontroli PANA on-line

Prowadzący: Magdalena Maksymiuk

Terminy: 21 czerwca 2021 r., 1 lipca 2021 r.

Cena netto: 300 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych -on-line

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 22-23 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 28-29 czerwca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Szczegóły Brak miejsc

Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 30 czerwca 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli - on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Terminy: 5-6 lipca 2021 r., 16-17 września 2021 r., 3-4 listopada 2021 r., 20-21 grudnia 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Excel w finansach - warsztaty dla zaawansowanych

Prowadzący: Janusz Gach

Termin: 8-9 lipca 2021 r.

Cena netto: 800 zł

Postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia istotne dla praktyki biegłego rewidenta

Prowadzący: Radomir Szaraniec

Termin: 12 lipca 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - on-line

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 19 lipca 2021 r., 20 września 2021 r., 25 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania online

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 20-21 lipca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 28-29 lipca 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Strony powiązane w rachunkowości i badaniu

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Termin: 30 lipca 2021 r.

Cena netto: 220 zł

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych - on-line

Prowadzący: Monika Markisz

Terminy: 30 sierpnia 2021 r., 13 października 2021 r., 1 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Majek

Termin: 31 sierpnia - 1 września 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 2-3 września 2021 r., 27-28 października 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 9 września 2021 r., 8 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś

Terminy: 10 września 2021 r., 9 listopada 2021 r.

Cena netto: 240 zł

Zaawansowana analiza finansowa sprawozdań finansowych w dobie COVID-19

Prowadzący: Piotr Rybicki

Termin: 14 września 2021 r.

Cena netto: 500 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta on-line

Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan

Termin: 21-22 września 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: PRZYCHODY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 24 września 2021 r., 30 listopada 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych on-line

Prowadzący: dr Dorota Anna Mikulska

Prowadzący:

Terminy: 24 września 2021 r., 5 listopada 2021 r., 28 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Przykłady dokumentowania wybranych procedur badania: KOSZTY jako kluczowy obszar

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 27 września 2021 r., 7 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności - on-line

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 30 września-1 października 2021 r., 23-24 listopada 2021 r.

Cena netto: 700 zł

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 4-5 października 2021 r.

Cena netto: 900 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 8 października - 10 listopada 2021 r.

Cena netto: 2100 zł

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Prowadzący: Marta Kostrzewa

Terminy: 8 października 2021 r., 3 grudnia 2021 r.

Cena netto: 400 zł

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF - on-line

Prowadzący: Artur Raciński

Termin: 15-16 listopada 2021 r.

Cena netto: 900 zł