Nasze kursy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 14-15 września 2020 r., 9-10 listopada 2020 r.

Cena: 700 zł

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Prowadzący: Daniel Duda

Terminy: 16-17 października 2020 r., 1-2 grudnia 2020 r.

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Waldemar Majek

Prowadzący: Krzysztof Burnos

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Brak terminów

Cena: 700 zł

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Prowadzący: Waldemar Lachowski

Prowadzący: Elżbieta Pudło

Brak terminów

Cena: 700 zł