Nasi wykładowcy

Marcin Górski

Marcin Górski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.

Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych firm doradczych (Arthur Andersem oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy).

W chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Kancelarię Doradztwa Podatkowego.  Niezależnie od praktyki doradczej jest również cenionym wykładowcą, głównie z zakresu prawa podatkowego (BDO, MDDP, Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych, itp.).

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz w prawie handlowym.


Prowadzone kursy: