Nasi wykładowcy

Jerzy Podlewski

dr Jerzy Podlewski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w katedrze Finansów i Rachunkowości Sopockiej Szkoły Wyższej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach polskich i międzynarodowych, w tym w sektorze finansowym w obszarze zarządzania ryzykiem. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem i trener biznesu.

Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Risk Manager, członek FERMA (Europejska Federacja Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Ekspert zarządzania ryzykiem gospodarczym Enterprise Risk Management (ERM).

Autor książek i e-booków, publikacji naukowych i prasowych, stałej rubryki o zarządzaniu ryzykiem w  „Gazecie Ubezpieczeniowej”. Od 2009 r. prowadzi popularny portal o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl. Wykładowca na anglojęzycznych studiach MBA Clark University.


Prowadzone kursy: