Nasi wykładowcy

Ireneusz Kurczyna

Ireneusz Kurczyna

Biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada uprawnienie lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej, absolwent studiów podyplomowych PAN „Audyt Wewnętrzny i Kontrola wewnętrzna”.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i dla grupy kapitałowej, raportowania danych finansowych do GPW, zarządzania spółką, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, zarządzania płynnością. Prowadzi spółkę audytorską. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka.

Współautor książek „Zamknięcie Roku 2019 w Banku Spółdzielczym”, „Zamknięcie Roku 2018 w Banku Spółdzielczym” oraz Proces Łączenia Banków Spółdzielczych - praktyczne aspekty łączenia”. Autor artykułu „Rating Banków Spółdzielczych-wybrane aspekty”   i prezentacji na XXIII Konferencji naukowej Rachunkowość a Controling” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w Polanicy Zdrój.

Organizator i jeden z wykładowców Akademii on-line prowadzonej prze Agencję Ratingową wspólnie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Akademia prowadzi obecnie 2 letnie szkolenia on-line dla kandydatów na Głównych Księgowych oraz Analityków Kredytowych.

Wykładowca i organizator szkoleń dla księgowych banków spółdzielczych w tematyce rachunkowości i finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”.


Prowadzone kursy: