Nasi wykładowcy

Daniel Duda

Daniel Duda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły rewident, członek ACCA, Certified Internal Auditor (CIA) i członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Od 2002r. zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz świadczeniem usług doradczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując m. in. dla KPMG oraz Ernst & Young. Był także kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru.

Obecnie prowadzi własną firmę audytorską. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Międzynarodowych Standardów Badania, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest współautorem materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej. Doradza także mniejszym firmom audytorskim we wdrażaniu systemów wewnętrznej kontroli jakości.


Prowadzone kursy: