Nasi wykładowcy

Wiesław Leśniewski

Wiesław Leśniewski

Biegły rewident. Partner a od roku 2000 V-ce Prezes Zarządu firmy Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o. , wcześniej od 1989 r. członek zarządu odpowiedzialny za Pion Usług świadczonych dla klientów Spółki w zakresie rachunkowości i doradztwa finansowo-podatkowego, jak również za informatykę.

Wykonuje i nadzoruje badania sprawozdań finansowych podmiotów o różnych strukturach kapitałowych i formach prawnych, przeprowadzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych, zajmuje się doradztwem finansowo-podatkowym. Prowadzi audyt wykorzystania funduszy pomocowych UE.

Uczestnik wielu seminariów polskich i międzynarodowych, od 2004 r. bierze udział w wideokonferencjach organizowanych przez Bank Światowy a od 2000r. w Dorocznych Konferencjach Auditingu, organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Jest aktywnym członkiem PIBR (Polska Izba Biegłych Rewidentów): Członek Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej, Członek Komisji ds. Etyki, Członek Komisji ds. Międzynarodowych, przedstawiciel PIBR w grupie roboczej ds. etyki Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych w Brukseli.
Prowadzi wykłady dla biegłych rewidentów w ramach szkolenia obligatoryjnego nt. "Normy wykonywania zawodu i etyka zawodowa a badanie sprawozdań finansowych".

Posiada doświadczenie w udziale w radach nadzorczych w Spółce Skarbu Państwa (m.in. w branży energetycznej), w reprezentowaniu Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa.


Prowadzone kursy: