Nasi wykładowcy

Bartosz Radziszewski

Bartosz Radziszewski

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Ekspertów na wydziale Prawa i Administracji tej uczelni w latach 2012-2015. Ekonomista specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej i optymalizacji procesów biznesowych.

Współautor i prowadzący Digital Finance Excellence edukacyjno-doradczego programu o zarządzaniu procesowym, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych, w którym wzięło udział dziesiątki managerów i firm. Przewodniczący Jury Digital Finance Award na Kongresie Dyrektor Finansowy Roku wyróżnienia, które otrzymują firmy podnoszące efektywność biznesu, wdrażając podejście procesowe oraz narzędzia cyfrowe.

Współzarządzający wydawnictwem Business Dialog oraz Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Wcześniej pracował jako Kontroler, Dyrektor Finansowy i Prezes Zarządu, tworzył i rozwijał spółki działające na rynku polskim i międzynarodowym, w tym notowane na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtworzyły centra usług wspólnych (CUW) i zarządzał spółkami business process outsourcing (BPO).


Prowadzone kursy: