Nasi wykładowcy

Joanna Żukowska-Kalita

Joanna Żukowska-Kalita

Biegły rewident z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 8 lat wykonuje opinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz IFAC Międzynarodowych Standardów Badania oraz Kodeksu Etyki. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca m.in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Lublin, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa.

Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej a także materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.


Prowadzone kursy: