Nasi wykładowcy

Olga Petelczyc

Olga Petelczyc

Certyfikowany audytor, od ponad 14 lat zajmuje się głównie prowadzeniem audytu w szczególności w obszarze funduszy unijnych, przeciwdziałania korupcji; posiada również doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp.

Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu. Jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji.

Autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem. Brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej. Ekspert w projekcie Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; członek grupy ds. raportowania niefinansowego.


Prowadzone kursy: