Nasi wykładowcy

Danuta Rocławska

Danuta Rocławska

Jest psychologiem biznesu, coachem oraz trenerem technik mindfulness w firmie "Między Słowami business coaching".

Posiada akredytację cocha kryzysowego do pracy m.in. z sytuacją wypalenia zawodowego. Od lat pracuje z menedżerami i przedsiębiorcami, wspierając ich w rozwoju zawodowym, osiąganiu celów, zmianie nawyków oraz radzeniu sobie ze stresem.

Jest praktykiem biznesu, z długoletnim doświadczeniem mendżera zarządzającego. Wykłada także na kierunku "Psychologa biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.


Prowadzone kursy: