Nasi wykładowcy

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Prezes Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Współwłaściciel firmy audytorskiej. Posiada tytuł dyplomowanego biegłego księgowego.

Od 2003 r. nieprzerwanie pełni funkcję wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru w ramach nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów. W latach 2007-2011 była członkiem komisji ds. standaryzacji usług przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów (KRBR). Od 2011 r., jako członek Komisji ds. etyki zawodowej biegłych rewidentów przy KRBR, czynnie uczestniczy w promowaniu i wdrażaniu zawodowych standardów etycznych.

Jest ekspertem merytorycznym w ramach konsultacji PIBR oraz wykładowcą z zakresu etyki zawodowej i kontroli jakości w firmach audytorskich. Autorka i współautorka publikacji z zakresu dokumentacji rewizyjnej, etyki i kontroli jakości wydanych przez PWN i PIBR.


Prowadzone kursy: