Nasi wykładowcy

Monika Matyszewska

Monika Matyszewska

Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej.

Biegły rewident, delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w kadencji od 2007 r., członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. Prezes Towarzystwa Audytorskiego „Booking Service” Spółka z o.o. w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.

Wykładowca z zakresu rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Centrum Edukacji PIBR.


Prowadzone kursy: