Nasi wykładowcy

Tomasz Zielke

Tomasz Zielke

Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych opartych o polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych.

Przez 11 lat pracował w gdańskim biurze PricewaterhouseCoopers (do lipca 2009 r.), ostatnio jako wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych. Był członkiem zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Był członkiem m. in. grupy technicznej zajmującej się analizą problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb zespołów audytowych i doradczych.

Publikował artykuły z zakresu MSSF na łamach Monitora Rachunkowości i Finansów oraz Gazety Prawnej. W latach 2007-2011 był członkiem zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku.


Prowadzone kursy: