Nasze kursy

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

Co zyskasz?

Szkolenie realizowane w ramach cyklu przygotowującego do praktycznego wykonywania zawodu

 • Uczestnicy nauczą się posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; poznają rachunek rent, tj. metodę wyceny ciągu płatności; sporządzania planów spłaty kredytów; porównywania inwestycji finansowych; interpretacji ekonomicznej i finansowej uzyskanych wyników.

 • Ponadto podniosą poziom wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu zbudowania solidnych podstaw do samodzielnej pracy nad wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp kapitalizacji.

 • Uczestnicy poznają znaczenie stosowanych narzędzi z zakresu wartości pieniądza w czasie, a także konse¬kwencji ich nieprawidłowego stosowania oraz interpretacji

Program

I. Wprowadzenie. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie:

 • cel szkolenia,
 • oprocentowane proste, składane, ciągłe; dyskonto; efektywna, nominalna stopa procentowa; wartość pieniądza w czasie; inflacja,
 • wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), analiza i ocena projektu inwestycyjnego, decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka i niepewności,
 • czasowa struktura stóp procentowych.

II. Rachunek rent:

 • wyjaśnienie koncepcji oraz reguł stosowania: renty proste, ciągłe, renty z góry, z dołu, wartość renty w czasie, renta wieczysta.

III. Mechanika spłaty długu:

 1. elementy koncepcji zarządzania długiem ze szczególnym uwzględnieniem aspektu spłaty:

  • zasady,
  • schematy spłaty,
  • restrukturyzacja zadłużenia,
  • wycena składników w skorygowanej cenie nabycia.

IV. Matematyka obligacji:

 • oprocentowanie obligacji,
 • obligacje kuponowe i zero kuponowe,
 • zwrot do wykupu (Yield to Maturity),
 • zależność między ceną/wartością obligacji a rynkową stopą dochodu.

V. Elementy teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym:

 1. elementy koncepcji zarządzania portfelem ze szczególnym uwzględnieniem modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM):

  • teoria portfela Markowitza,
  • granica efektywności,
  • model CAPM i jego zastosowanie przy wycenie.

 

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Marcin Pęksyk

Wykładowca: dr Marcin Pęksyk

Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych oraz analizy projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny. Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w USA. Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii.

Prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie oraz Henley Business School University of Reading w Wielkiej Brytanii.

Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych oraz aktywów niematerialnych. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (obecnie Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie pełni funkcję dyrektora w Cann Advisory.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Zajecia na kursie odbywać się będą w formie on-line w bloku zajęciowy liczącym 8 godzin lekcyjnych.
  • Kurs adresowany jest do:
   - aplikantów
   - asystentów biegłych rewidentów,
   - kandydatów na biegłych rewidentów,
   - osób chcących doszkolić się ww. zakresie.

  • W kursie udział wziąć mogą również biegli rewidenci – odbycie kursu zaliczy Państwu 8 godz. samokształcenia.

  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji KIBR.

  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 stycznia 2021 r. wpłać do 12 stycznia 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WWP20210122” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl