Nasze kursy

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

Co zyskasz?

Szkolenie realizowane w ramach cyklu przygotowującego do praktycznego wykonywania zawodu

 • Uczestnicy nauczą się posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; poznają rachunek rent, tj. metodę wyceny ciągu płatności; sporządzania planów spłaty kredytów; porównywania inwestycji finansowych; interpretacji ekonomicznej i finansowej uzyskanych wyników.

 • Ponadto podniosą poziom wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu zbudowania solidnych podstaw do samodzielnej pracy nad wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp kapitalizacji.

 • Uczestnicy poznają znaczenie stosowanych narzędzi z zakresu wartości pieniądza w czasie, a także konse¬kwencji ich nieprawidłowego stosowania oraz interpretacji

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Zajecia na kursie odbywać się będą w formie on-line w bloku zajęciowy liczącym 8 godzin lekcyjnych.
  • Kurs adresowany jest do:
   - aplikantów
   - asystentów biegłych rewidentów,
   - kandydatów na biegłych rewidentów,
   - osób chcących doszkolić się ww. zakresie.

   W kursie udział wziąć mogą również biegli rewidenci – odbycie kursu zaliczy Państwu 8 godz. samokształcenia.

   Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji KIBR.

  • Szczegółowy program kursu znajduje się tutaj.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 22 stycznia 2021 r. wpłać do 12 stycznia 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „WWP20210122” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Marcin Pęksyk

Wykładowca: dr Marcin Pęksyk

Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych oraz analizy projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny. Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w USA. Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii.

Prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie oraz Henley Business School University of Reading w Wielkiej Brytanii.

Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych oraz aktywów niematerialnych. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (obecnie Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie pełni funkcję dyrektora w Cann Advisory.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
 • 14.15 - 14.30 - przerwa
 • 14.30 - 16.00 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

Cena: 400 zł

Termin: 22 stycznia 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl