Nasze kursy

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce biegłego rewidenta on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Omówimy postępowanie restrukturyzacyjne oraz postępowanie upadłościowe.

 • Wskażemy przesłanki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Omówimy rolę biegłego rewidenta zarówno w obliczu upadłości oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Program

1. Postępowania restrukturyzacyjne, a postępowanie upadłościowe – stan prawny po 01.01.2016:

 • typy postępowań restrukturyzacyjnych,
 • upadłość "pre – pack”, upadłość przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, upadłość konsumencka.

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego:

 • przesłanka płynnościowa,
 • przesłanka majątkowa,
 • zagrożenie niewypłacalnością jako przesłanka otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych.

3. Biegły rewident w obliczu upadłości:

 • ogłoszenie upadłości jako dzień bilansowy, wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania podatkowe,
 • wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,
 • wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania,
 • zgłoszenie wierzytelności.

4. Biegły rewident a postępowanie restrukturyzacyjne:

 • wpływ otwarcia postepowań restrukturyzacyjnych na zobowiązania podatkowe,
 • wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania sądowe i administracyjne,
 • wplyw otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na zobowiązania,
 • spis wierzytelności.

5. Ulga na złe długi po ogłoszeniu upadłości w świetle orzecznictwa TSUE.

6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – rozwiązanie w okresie epidemii.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line
Radomir Szaraniec

Wykładowca: Radomir Szaraniec

Doradca podatkowy (wpis nr 11138), doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708), wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., zaś doradca restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia SSA. Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowań.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

   • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone za pomocą transmisji on-line, literaturę przedmiotu i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
   • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
   • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
   • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
   • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
   • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 9 marca 2021 r. wpłać do 1 marca 2021 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PRU20210309” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś się na szkolenie

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce biegłego rewidenta on-line

Cena netto: 400 zł

Termin: 9 marca 2021 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl