Nasze kursy

ODZ

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości on-line

Co zyskasz?

Kurs zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 r.

 • Utrwalisz wiedzę z zakresu ustalania, ujmowania i prezentacji przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • Omówimy zagadnienia dotyczące ustalania, ujmowania i prezentacji przychodów zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości oraz zasady postępowania w przypadku braku regulacji dotyczących ujmowania przychodów w ustawie o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości.

 • Uszczegółowisz wiedzę dotyczącą prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Agata Sajewicz

Wykładowca: Agata Sajewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta nadawane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). Obecnie jest członkiem Komisji KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz rachunkowości i doradztwa księgowego, w tym wynikające z pracy w dziale audytu i doradztwa księgowego PricewaterhouseCoopers przez 7 lat. Uczestniczyła w projektach konwersji sprawozdań finansowych polskich jednostek na MSSF. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu MSSF i polskich zasad rachunkowości oraz audytu, w tym szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Autorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów ze sprzedaży dóbr. Zaangażowana w tłumaczenie Międzynarodowych standardów badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych na język polski.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przewidziany jest test sprawdzający zdobytą wiedzę.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
400,00 zł + VAT zw = 400,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 19 grudnia 2022 r. wpłać do 9 grudnia 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „PSX20221219” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

ODZ

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości on-line

Cena netto: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl