Nasze kursy

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – aspekty formalne i podatkowe oraz ujęcie transakcji w księgach rachunkowych on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Zapoznasz się z istotą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, handlowego i podatkowego.

 • Przedstawimy proces wyodrębniania ZCP oraz jego udokumentowania dla transakcji związanych z wydzieloną częścią firmy.

 • Zaprezentujemy praktyczne ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych z ZCP w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  1) Przedsiębiorstwo a jego zorganizowane część w prawie cywilnym:

  • cechy identyfikujące przedsiębiorstwo,
  • zorganizowana część przedsiębiorstwa jako wydzielona część podmiotu gospodarczego w Kodeksie Cywilnym.

  2) Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP):

  • przesłanki wyodrębnienia ZCP,
  • niespójność regulacji prawnych.

  3) Rodzaje transakcji związanych z ZCP, o których mowa w przepisach prawa handlowego i podatkowego:

  • rozpoznawalność ZCP w przepisach prawa podatkowego,
  • wkłady do spółek, łączenie i podział w Kodeksie Spółek Handlowych w kontekście ZCP,
  • formalnoprawne udokumentowanie procedur związanych z transakcjami związanymi ze ZCP,
  • identyfikacja przychodów i kosztów związanych z transakcjami ZCP w podatkach dochodowych,
  • podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych, a ZCP.

  4) Ujęcie operacji gospodarczych związanych z transakcjami ZCP w księgach rachunkowych:

  • wycena składników majątkowych w ramach ZCP w ustawie o rachunkowości,
  • zarejestrowanie transakcji kupno/sprzedaż ZCP w księgach sprzedającego i kupującego,
  • ZCP i jej ujęcie w wyniku połączenia podmiotów gospodarczych,
  • zarejestrowanie w księgach rachunkowych procesu wydzielenia ZCP w ramach procedur podziału podmiotu gospodarczego,
  • wnoszenie ZCP w ramach wkładów do spółek kapitałowych i osobowych.

  5) Wpływ zdarzeń gospodarczych związanych z ZCP na prezentacje danych w sprawozdaniu finansowym.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 23 października 2020 r. wpłać do 13 października 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „ZCP20201023” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Adam Kęsik

Wykładowca: Adam Kęsik

Wykształcenie wyższe uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Jest absolwentem studiów podyplomowych, m.in. z zakresu zarządzania w administracji. Wiedzę teoretyczną zdobywał i pogłębiał w pracy na stanowiskach podstawowego, średniego i wyższego szczebla zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów związany od powstania samorządu, tj. od 1992 r. Od początku aktywnie uczestniczy w pracy organów KIBR na szczeblu regionalnym i centralnym. W latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. W 2015 roku został ponownie wybrany na członka Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie. Do 2002 r. zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od 2002 do 2007 r. był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru (KKN), której przewodniczył w latach 2002-2003, a przez kolejne lata pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2007-2011 był prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W ubiegłej kadencji ponownie zasiadał w KKN.

W 2002 r. na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład pracy w rozwój samorządu i zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1991-1995 oraz 2003-2011 był członkiem zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie, a w latach 1999-2003 członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Warszawskim. Od 2003 roku do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Głównego SKwP a w latach 2003-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego SKwP.

Jest cenionym wykładowcą posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne z dziedziny rachunkowości i statystyki. Specjalizuje się we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do praktyki rachunkowości w Polsce i aktywnym zarządzaniu finansowym.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – aspekty formalne i podatkowe oraz ujęcie transakcji w księgach rachunkowych on-line

Cena: 400 zł

Termin: 23 października 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl