Nasze kursy

Jak dokumentować wybrane procedury badania: walidacja e-SF w formacie XML, weryfikacja podpisów elektronicznych, przykłady próbkowania - warsztaty

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Omówimy struktury e-SF - możliwe warianty e-Sprawozdań Finansowych.

 • Przedstawimy walidację pliku XML - prawidłowość struktury e-SF badanej jednostki.

 • Omówimy przykłady udokumentowania wybranych procedur badania.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  1. Struktury e-SF – możliwe warianty e-Sprawozdań Finansowych

  2. Walidacja pliku XML  - prawidłowość struktury e-SF badanej jednostki

  • zakres i obowiązki biegłego rewidenta w aspekcie walidacji prawidłowości struktury eSF
  • narzędzia do walidacji struktur e-SF badanej Jednostki
  • udokumentowanie przeprowadzonych czynności

  3. Weryfikacja podpisów na e-SF oraz e-sprawozdaniu z działalności

  • przykłady podpisów elektronicznych
  • zakres i obowiązki biegłego rewidenta w aspekcie weryfikacji prawidłowości podpisów na e-SF badanej Jednostki
  • narzędzia do weryfikacji prawidłowości podpisów pliku XML
  • udokumentowanie przeprowadzonych czynności

  4. Wizualizacja zawartości pliku XML

  • definicje i znaczenie wizualizacji zawartości pliku XML
  • dostępne narzędzia wizualizacji pliku XML
  • przykłady udokumentowania analizy e-SF

  5. Przyklady testów szczegółowych - próbkowania za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel

  6. Przykłady udokumentowania wybranych procedur badania

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 17 listopada 2020 r. wpłać do 7 listopada 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „DPB20201117” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.


Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.

 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Marta Kostrzewa

Wykładowca: Marta Kostrzewa

Biegły rewident, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także Licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowości.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o.o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w Departamencie Audytu. Zajmuje się doradztwem w zakresie finansów i księgowości, w tym optymalizacją procesów księgowych i finansowych, zarządza projektami Due Diligence, audytu według polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSR/ MSSF, PL GAAP, Group GAAP) oraz udział w sporządzaniu części finansowych prospektów emisyjnych.

Prowadzi Kancelarię Finansów i Rachunkowości, która specjalizuje się audytach, badaniach sprawozdań finansowych, ekspertyzach finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości oraz finansów. Jest biegłym rewidentem posiadającym rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości i audytu oraz bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Wykładowca w: Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (kursy dla księgowych; szkolenia dla służb finansowych). Realizuje szkolenia pod indywidualne zapotrzebowanie firm komercyjnych według autorskiego programu i potrzeb Klienta (TP SA, Grupa Kapitałowa Orange). Prowadzi warsztaty oraz szkolenia organizowane przez Bank Światowy, np. dla służb podatkowych (tj. dla Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych) oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów z zakresu z rachunkowości finansowej dla grup zaawansowanych.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia on-line
 • 10.30 - 10.45 - przerwa
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia on-line
 • 12.15 - 12.45 - przerwa
 • 12.45 - 14.15 - zajęcia on-line

Zgłoś się na szkolenie

Jak dokumentować wybrane procedury badania: walidacja e-SF w formacie XML, weryfikacja podpisów elektronicznych, przykłady próbkowania - warsztaty

Cena: 400 zł

Termin: 17 listopada 2020 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl