Nasze kursy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany 2020 r. oraz bieżące problemy - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs zalicza 6 godzin samokształcenia.

 • Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które miały miejsce w 2020 r.

 • W szczególności zostaną omówione zmiany w zakresie tzw. ulgi za złe długi, zmiany w zakresie tzw. białej listy, zmiany w zakresie tzw. mechanizmu podzielonej płatności, zmiany wywołane tzw. przepisami tarczowymi, zmiany w zakresie podatku u źródła oraz zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych w przedmiocie cen transferowych.

 • Omawiając ww. zmiany zostaną, w szczególności uwzględnione odpowiednie objaśnienia Ministra Finansów. Ponadto, w trakcie szkolenia zostaną również omówione bieżące problemy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, interpretacji oraz objaśnień Ministra Finansów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (340 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  I. Tarcza antykryzysowa w objaśnieniach Ministra Finansów.

  • Wsteczne rozliczanie straty podatkowej.
  • Rezygnacja z zaliczek uroszczonych.
  • Odroczenie terminów sprawozdawczości podatkowej.
  • Nowe regulacje w zakresie odliczania darowizn.
  • Nowe regulacje w zakresie działalności innowacyjnej.
  • Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
  • Odroczenie / zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych.
  • Pozostałe zagadnienia.

  II. Biała lista oraz MPP – skutki w podatku dochodowym

  • Istota regulacji.
  • Zmiany wywołane przepisami tarczowymi.

  III. Ulga na złe długi

  • Znaczenie terminów płatności.
  • Uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika.
  • Ulga na złe długi w rozliczeniu roczny.
  • Ulga na złe długi w rozliczeniu miesięcznym.
  • Zmiany wywołane przepisami tarczowymi.

  IV. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych.

  • Identyfikacja podmiotów powiązanych.
  • Metody weryfikacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Podstawowe założenia dokumentacji.
  • Szczegółowa analiza dokumentu TPR.

  V. Nowe objaśnienia Ministra Finansów dotyczące samochodów osobowych.

  • Definicja samochodów osobowych.
  • Najem / leasing.  Jak ustalać wartość dla potrzeb obliczenia proporcji ?
  • Koszty eksploatacji.
  • Przepisy przejściowe.
  • Pozostałe zagadnienia.

  VI. Estoński CIT (2021).

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 20 października 2020 r. wpłać do 10 października 2020 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „CIT20201020” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

 • Kurs trwa 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
 • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
 • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
Marcin Górski

Wykładowca: Marcin Górski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.

Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych firm doradczych (Arthur Andersem oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy).

W chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Kancelarię Doradztwa Podatkowego.  Niezależnie od praktyki doradczej jest również cenionym wykładowcą, głównie z zakresu prawa podatkowego (BDO, MDDP, Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych, itp.).

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz w prawie handlowym.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany 2020 r. oraz bieżące problemy - on-line

Cena: 400 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl