Nasze kursy

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Co zyskasz?

Dla biegłych rewidentów kurs daje możliwość zaliczenia 16 godzin samokształcenia.

 • Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 • Zapoznasz się z procesem planowania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz weryfikacji najczęściej występujących korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

 • Poznasz zakres i formę dokumentacji konsolidacyjnej jednostek dominujących oraz dokumentacji z badania sprawozdania skonsolidowanego.

Program

I. Wprowadzenie. Cel i zakres badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 • podstawowe założenia dotyczące badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • zakres jednostek objętych konsolidacją,
 • organizacja procesu konsolidacji,
 • obowiązki jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych związanych z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Planowanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 • planowanie badania sprawozdania skonsolidowanego po raz pierwszy, a także w kolejnych latach obrotowych,
 • oświadczenia i wskazówki dla innych biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych.

III. Charakterystyka i badania podstawowych korekt i wyłączeń konsolidacyjnych:

 • najczęściej występujące korekty i wyłączenia konsolidacyjne dotyczące m.in.:
  • utworzenia i nabycia jednostek zależnych,
  • ustalenia wartości godziwej,
  • wartości firmy, ujemnej wartości firmy, kapitału mniejszości,
  • wyceny udziałów metodą praw własności, przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek podporządkowanych,
  • podwyższenia kapitału podstawowego, zakupu dodatkowych udziałów,
  • eliminacji niezrealizowanych zysków i strat, należności i zobowiązań,
 • przychody i koszty pod kątem ich weryfikacji oraz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości.

IV. Zdarzenia po dniu bilansowym:

 • prace związane ze sprawdzeniem zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym.

V. Zakończenie badania - opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego:

 • prace związane z zakończeniem i podsumowaniem badania sprawozdania skonsolidowanego,
 • dokumentacja z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • podstawowe elementy opinii i raportu z badania sprawozdania skonsolidowanego.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Artur Raciński

Wykładowca: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, Akademii Rachunkowości Compartners S.A., Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, KIBR w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i rachunku przepływów pieniężnych. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008//2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Autor wydanego przez CE PIBR zbioru zadań „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (2017) do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (935 zł netto).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w oparciu o: autorskie wykłady prowadzone on-line, literaturę przedmiotu (akty normatywne) i ćwiczeniowe materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
  • Zajęcia odbywają się za pomocą platformy clickmeeting. Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia dostępne są tutaj.
  • Instrukcja połączenia w systemie clicmeeting dostępna jest tutaj.

Jak zapłacić?

Cena:
1100,00 zł + VAT zw = 1100,00 zł - koszt udziału dla biegłych rewidentów
1100,00 zł + 23% VAT = 1353,00 zł - koszt udziału dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 24-25 lutego 2022 r. wpłać do 14 lutego 2022 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „BSS20220224” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - on-line

Cena netto: 1100 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, (zwana dalej "PIBR"), Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w oferowanym szkoleniu. Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl