Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2018 r.

 • Nabędziesz między innymi praktyczną umiejętność poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

 • Pokażemy jak podejmować decyzje o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy z klientem oraz jak opracowywać strategię i plan badania.

 • Nauczysz się stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur wstępnych i planowania badania, a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR - 15% rabatu (595 zł).

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 14 osób.

Jak zapłacić?

Opłatę w przypadku kursu w terminie:

 • 14-15 listopada 2018 r. wpłać do 31 października 2018 r. W tytule przelewu podaj symbol kursu „MSB20181114” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Krzysztof Burnos

Wykładowca: Krzysztof Burnos

Zawód audytora wykonuje od 2001 r. Od 2015 r. kieruje samorządem biegłych rewidentów w Polsce, pełniąc funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w PIBR. W latach 1998-2006 pełnił funkcje kontrolera finansowego, głównego księgowego i CFO w firmie CEBAL TUBA Sp. z o.o. – spółki należącej do międzynarodowej giełdowej grupy kapitałowej Pechiney/Alcan. Był odpowiedzialny za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, procesy księgowe i planowanie finansowe. Od 2005 r. kieruje firmą audytorsko-doradczą Burnos Audit Sp.z o.o. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje audyty sprawozdań finansowych, doradztwo podatkowe i biznesowe, współpracę z zagranicznymi klientami oraz fraud audit.

W latach 2011-2015 członek KRBR, członek komisji ds. standaryzacji usług zawodowych oraz przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu stosowania MSB. Jest również wykładowcą oraz autorem podręczników z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznej w firmach audytorskich a także szeregu publikacji z zakresu audytu i rachunkowości. W latach 2012-2015 pełnił funkcję niezależnego członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu Magellan S.A. (sektor finansowy), spółki notowanej na rynku GPW w Warszawie. Obecnie przewodniczy komitetowi audytu Getback SA w restrukturyzacji.

W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku uzyskał także tytuł dyplomowanego księgowego SKwP. W 1997 r. ukończył prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również tytuł magistra nauk ekonomicznych – w 1996 r. ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku przetwarzanie danych i rachunkowość. Członek ACFE – organizacji zwalczającej nadużycia finansowe. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje problematykę zapobiegania i wykrywania oszustw finansowych, wpływ nowych technologii na praktykę audytu, skuteczność nadzoru publicznego nad jakością audytów. Współautor aplikacji do badania sprawozdań finansowych Kompas 2.0.

Harmonogram zajęć


 • 9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 - 10.40 - przerwa kawowa
 • 10.40 - 12.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 12.10 - 12.40 - przerwa lunchowa
 • 12.40 - 14.10 - zajęcia dydaktyczne
 • 14.10 - 14.20 - przerwa kawowa
 • 14.20 - 15.50 - zajęcia dydaktyczne

Zgłoś się na szkolenie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Cena: 700 zł

Termin: 14-15 listopada 2018 r.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl