Nasze kursy

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Co zyskasz?

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r.

 • Nabędziesz między innymi praktyczną umiejętność poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

 • Pokażemy jak podejmować decyzje o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy z klientem oraz jak opracowywać strategię i plan badania.

 • Nauczysz się stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur wstępnych i planowania badania, a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR – 15% rabatu (595 zł).

Aby uzyskać rabat, zapłać co najmniej 10 dni przed terminem kursu.

Dodatkowe informacje

  • Proces edukacji w ramach kursu realizowany jest w formie warsztatu.
  • Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Przewidziany jest testy sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w 90% godzin lekcyjnych uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z regulaminem organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR.
  • Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zbierze się grupa minimum 14 osób.

Jak zapłacić?

Numer konta bankowego do przelewu:

PKO BP 41 1020 1042 0000 8102 0300 2334
Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Wykładowca: Waldemar Lachowski

Termin:

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Autor części pytań z kontroli wewnętrznej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegły rewident. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA) – od 2013 roku jako FCCA. Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Autor podręczników ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ oraz „Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne". Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej”.

Członek zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF. W latach 2008-2010 członek Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia MSRF. Prowadził liczne szkolenia na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz m.in. dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu, Accenture oraz BPP Professional Education).

Waldemar Majek

Wykładowca: Waldemar Majek

Termin:

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Konsultant Banku Światowego. Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.

W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce. Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż.

Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Krzysztof Burnos

Wykładowca: Krzysztof Burnos

Termin:

Zawód audytora wykonuje od 2001 r. Od 2015 r. kieruje samorządem biegłych rewidentów w Polsce, pełniąc funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w PIBR. W latach 1998-2006 pełnił funkcje kontrolera finansowego, głównego księgowego i CFO w firmie CEBAL TUBA Sp. z o.o. – spółki należącej do międzynarodowej giełdowej grupy kapitałowej Pechiney/Alcan. Był odpowiedzialny za statutową i korporacyjną sprawozdawczość finansową zgodną z MSSF, politykę rachunkowości, podatki, procesy księgowe i planowanie finansowe. Od 2005 r. kieruje firmą audytorsko-doradczą Burnos Audit Sp.z o.o. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje audyty sprawozdań finansowych, doradztwo podatkowe i biznesowe, współpracę z zagranicznymi klientami oraz fraud audit.

W latach 2011-2015 członek KRBR, członek komisji ds. standaryzacji usług zawodowych oraz przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu stosowania MSB. Jest również wykładowcą oraz autorem podręczników z zakresu badań sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznej w firmach audytorskich a także szeregu publikacji z zakresu audytu i rachunkowości. W latach 2012-2015 pełnił funkcję niezależnego członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu Magellan S.A. (sektor finansowy), spółki notowanej na rynku GPW w Warszawie. Obecnie przewodniczy komitetowi audytu Getback SA w restrukturyzacji.

W 2011 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku uzyskał także tytuł dyplomowanego księgowego SKwP. W 1997 r. ukończył prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również tytuł magistra nauk ekonomicznych – w 1996 r. ukończył studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku przetwarzanie danych i rachunkowość. Członek ACFE – organizacji zwalczającej nadużycia finansowe. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje problematykę zapobiegania i wykrywania oszustw finansowych, wpływ nowych technologii na praktykę audytu, skuteczność nadzoru publicznego nad jakością audytów. Współautor aplikacji do badania sprawozdań finansowych Kompas 2.0.

Harmonogram zajęć


Harmonogram zostanie dodany po ustaleniu terminu szkolenia.

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Cena: 700 zł

Brak terminów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, daj nam znać. Postaramy się zorganizować dodatkowy termin.

Dane uczestnika szkolenia:

Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość


Masz pytania?

Elżbieta Goławska - koordynator ds. szkoleń Zadzwoń: 22 637 31 04 Napisz: ce@pibr.org.pl